Skip to content

Skip to table of contents

 2em PARTI

Kisannla Vre Bondie?

Kisannla Vre Bondie?

Ena zis enn sel vre Bondie, ek Li apel Jéhovah. (Psaume 83:18) Li enn Lespri; nou pa kapav trouv Li. Li kontan nou ek Li anvi ki nou osi nou kontan Li. Li anvi ki nou kontan osi lezot dimounn. (Matthieu 22:35-40) Limem Pli Gran ki tou, Li Kreater tou kitsoz.

Dabor Bondie finn kree enn kreatir spiritiel bien pwisan. Plitar, bann dimounn finn konn li kouma Jésus Christ. Jéhovah ti kree osi bann anz.

Jéhovah ti kree tou kitsoz dan lesiel . . . ek lor later. Révélation 4:11

 Jéhovah ti kree bann zetwal, later ek tou seki ena lor la.​—Genèse 1:1.

Li ti kree Adam, premie zom, avek lapousier later.​—Genèse 2:7.