Skip to content

Skip to table of contents

 3em PARTI

Kouma Lavi Ti Ete dan Paradi?

Kouma Lavi Ti Ete dan Paradi?

Jéhovah ti donn Adam ek Ève boukou bon kitsoz. Genèse 1:28

Jéhovah ti kree premie fam, ki ti apel Ève, ek Li ti marye li avek Adam.​—Genèse 2:21, 22.

Jéhovah ti kree zot avek enn lekor ek enn lespri parfe, ki pena okenn defo.

Zot ti viv dan zardin Éden​—enn landrwa ki ti extra zoli ek kot ti ena enn larivier, bann pie frwi ek bann zanimo.

Jéhovah ti koz ar zot; Li ti ansegn zot. Si zot ti ekout Li, zot ti pou kapav viv pou touletan dan Paradi lor later.

 Bondie ti dir pa manz frwi ki lor enn parmi sa bann pie-la. Genèse 2:16, 17

Jéhovah ti montre Adam ek Ève enn pie frwi dan zardin Éden, ek ti dir zot ki si zot manz frwi sa pie-la, zot pou mor.

Enn anz ti rebele kont Bondie. Sa move anz-la se Satan Lediab.

Satan pa ti anvi ki Adam ek Ève obeir Jéhovah. Alor, li’nn servi enn serpan pou dir Ève ki si li manz frwi ki lor sa pie-la, li pa pou mor, okontrer li pou vinn parey kouma Bondie. An realite, li ti pe koz manti.​—Genèse 3:1-5.