Skip to content

Skip to table of contents

 13em PARTI

Ki Nou Bizin Fer pou Fer Bondie Plezir?

Ki Nou Bizin Fer pou Fer Bondie Plezir?

Rezet seki move. 1 Corinthiens 6:9, 10

Si nou kontan Jéhovah, nou pa pou fer bann kitsoz ki Li deteste.

Jéhovah pa kontan ki nou kokin, nou bwar ziska sou, ouswa nou pran ladrog.

Krim, lavortman ek omosexialite, se bann kitsoz ki Bondie deteste. Li pa kontan ki nou touzour pe anvi gagn plis, ouswa ki nou lager avek lezot.

Fode pa nou ador bann zidol ouswa nou rant an kontak avek bann demon.

Dan Paradi ki pou ena lor later, pa pou ena plas pou bann dimounn ki fer bann move kitsoz.

 Fer seki bon. Matthieu 7:12

Pou fer Bondie plezir, nou bizin esey vinn kouma Li.

Montre lamour anver lezot kan ou montre ou bon ek zenere.

Montre ki ou onet.

Ena mizerikord ek pardone.

Koz ar lezot lor Jéhovah ek lor so bann fason azir.​—Isaïe 43:10.