Skip to content

Skip to table of contents

 1PARTI

Kouma Nou Kapav Ekout Bondie?

Kouma Nou Kapav Ekout Bondie?

Bondie koz avek nou atraver Labib. 2 Timothée 3:16

Vre Bondie ti diriz bann zom pou zot ekrir so bann panse dan enn sel liv sakre. Sa liv-la se Labib. Dan Labib, ena bann ransegnman bien inportan ki Bondie anvi ou kone.

Bondie kone ki pli bon pou nou ek Li kapav donn nou vre sazes. Kan ou ekout Li, vremem ou pou gagn vre sazes.​—Proverbes 1:5.

Bondie anvi ki tou dimounn lor later lir Labib. Zordi nou ena Labib dan boukou lang.

Si ou anvi ekout Bondie, ou bizin lir ek konpran Labib.

 Partou lor later, bann dimounn pe ekoute. Matthieu 28:19

Bann Temwin Jéhovah kapav ed ou konpran Labib.

Partou lor later zot ansegn laverite lor Bondie.

Ou pa bizin pey nanye pou gagn sa lansegnman-la. Ou kapav aprann konn Bondie dan Lasal Bann Temwin Jéhovah ki trouv dan ou landrwa.