Skip to content

Skip to table of contents

 12em PARTI

Kouma Ou Kapav Ena enn Lavi Fami Ki Ere?

Kouma Ou Kapav Ena enn Lavi Fami Ki Ere?

Bann manb enn fami bizin kontan zot kamarad, lerla zot pou ere. Éphésiens 5:33

Dapre prinsip ki Bondie inn etabli, enn zom bizin marye avek zis enn madam.

Enn bon mari tret so madam avek lamour ek li konpran li.

Enn madam bizin korpere avek so mari.

Bann zanfan bizin obeir zot paran.

 Montre ou bon ek res fidel. Colossiens 3:5, 8-10

Parol Bondie dir ki enn mari bizin kontan so madam kouma so prop lekor ek enn madam bizin ena enn gran respe pou so mari.

Gagn relasion sexiel avek enn dimounn apart so konzwin, sa li enn move kitsoz. Li pa bon osi ki enn kikenn ena plizir mari ouswa plizir fam.

Parol Jéhovah ansegn bann fami ki zot bizin fer pou zot ere.