Skip to content

Skip to table of contents

 7em PARTI

Kisannla Zezi Ti Ete?

Kisannla Zezi Ti Ete?

Jéhovah ti avoy Jésus lor later. 1 Jean 4:9

Si nou anvi fer Jéhovah plezir, nou bizin ekout enn lot dimounn bien inportan. Bien lontan avan ki Jéhovah ti kree Adam, Li ti kree enn kreatir spiritiel bien pwisan dan lesiel.

Avek letan, Jéhovah ti avoy li pou ki li ne lor later dan Bethléhem. Sa zanfan-la ti apel Jésus ek so mama Marie ti enn vierz. ​—Jean 6:38.

Kan li ti lor later, Jésus ti manifeste bann kalite Jéhovah dan enn fason parfe. Li ti enn bon dimounn, li ti ena boukou lamour. Bann dimounn pa ti ezite pou koz ar li. Avek kouraz, li ti ansegn bann dimounn laverite lor Jéhovah.

 Jésus ti fer seki bon, me sertin dimounn ti deteste li. 1 Pierre 2:21-24

Bann sef relizie ti deteste Jésus parski li ti denons zot bann fos lansegnman ek zot move kondwit.

Jésus ti geri bann dimounn malad ek li ti lev bann dimounn mor.

Bann sef relizie ti pous bann Romain pou bat Jésus ek pou touy li.