Skip to content

Skip to table of contents

 9em PARTI

Kan Eski Later Pou Vinn enn Paradi?

Kan Eski Later Pou Vinn enn Paradi?

Bann boulversman ki ena lor later montre ki Rwayom Bondie pre pou azir. Luc 21:10, 11; 2 Timothée 3:1-5

Labib ti anons boukou bann kitsoz ki pe arive zordi. Dapre Labib, bann dimounn pou kontan larzan, pou dezobeir zot paran, zot pa pou ena okenn pitie pou lezot, ek zot pou kontan plezir.

Pou ena osi bann gran tranbleman-de-ter, lager, lafaminn, ek bann maladi partou. Se seki pe arive azordi.

Jésus ti dir osi ki bon nouvel lor Rwayom Bondie pou prese partou lor later.Matthieu 24:14.

 Rwayom Bondie pou tir tou seki move. 2 Pierre 3:13

Biento Jéhovah pou detrir tou bann move dimounn.

Bondie pou pini Satan ek bann demon.

Bann ki ekout Bondie pou gagn lavi sov ek zot pou rant dan enn lemond nouvo ki zis, kot bann dimounn nepli pou per, ek kot sakenn pou fer konfians ek pou kontan zot kamarad.