Skip to content

Skip to table of contents

Introdiksion

Introdiksion

Bondie parey kouma enn papa ki ena lamour. 1 Pierre 5:6, 7

Bondie, Li nou Kreater ek Li interese ar nou. Parey kouma enn bon papa ki ena sazes ansegn so bann zanfan, Bondie osi ansegn bann dimounn partou lor later. Li fer zot konn pli bon fason pou amenn zot lavi.

Bondie fer nou konn bann verite ki ena valer, ki ranpli nou leker ar lazwa ek donn nou enn lesperans.

Si ou ekout Bondie, Li pou gid ou, Li pou protez ou ek Li pou ed ou fer fas ar bann problem.

Me plis ki sa ankor​—ou pou kapav viv pou touletan!

 Bondie dir nou: “Vinn ver mwa. Ekoute, ek . . . res vivan.” Isaïe 55:3