Pran pozision pou Bondie. 1 Pierre 5:6-9

Evite pran par dan ninport ki koutim ki pa an-akor avek Labib. Pou fer sa, ou bizin kouraz.

Pa mel ou dan bann zafer politik bann nasion; zot pa soutenir Jéhovah ek so Rwayom.

 Pran pli bon desizion ki ena—ekout Bondie. Matthieu 7:24, 25

Frekant bann Temwin Jéhovah; zot pou ed ou pou vinn pros ar Bondie.

Kontign aprann lor Bondie ek esey obeir so bann komannman.

Kan ou lafwa inn vinn for, dir Jéhovah ki ou anvi vinn pou Li ek pran batem.Matthieu 28:19.

Ekout Bondie. Lir Labib ek demann bann Temwin Jéhovah ed ou pou konpran li. Apre sa, met an pratik seki ou aprann. Si ou fer sa, ou pou viv pou touletan.Psaume 37:29.