Skip to content

Skip to table of contents

 10em PARTI

Ki Benediksion Pe Atann Bann Ki Ekout Bondie?

Ki Benediksion Pe Atann Bann Ki Ekout Bondie?

Laplipar dimounn ki’nn mor pou resisite lor later. Actes 24:15

Mazinn bann benediksion ki ou pou gagne dan lavenir si ou ekout Jéhovah! Ou pou ena enn lasante parfe; personn pa pou malad ouswa andikape. Pa pou ena move dimounn. Ou pou kapav fer konfians tou dimounn.

Pou nepli ena soufrans, tristes, ouswa larm. Personn pa pou vinn vie ni pou mor.

 Ou pou antoure ar ou bann kamarad ek ou fami. Lavi dan Paradi pou enn vre plezir!

Personn pa pou bizin per. Tou dimounn pou vremem ere.

Rwayom Bondie pou tir tou soufrans. Révélation 21:3, 4