Skip to content

Skip to table of contents

 4em PARTI

Zot Ti Ekout Satan—Ki Rezilta Sa Finn Amene?

Zot Ti Ekout Satan—Ki Rezilta Sa Finn Amene?

Adam ek Ève pa ti obeir Bondie, akoz sa zot ti mor. Genèse 3:6, 23

Ève ti ekout serpan-la ek li ti manz frwi-la. Apre, li ti donn sa Adam, ek Adam osi ti manz sa frwi-la.

Seki zot ti fer ti move. Zot ti fer enn pese. Bondie ti tir zot dan Paradi kot zot ti pe reste.

Lavi ti dir pou zot ek pou zot bann zanfan. Zot ti vinn vie, apre sa zot ti mor. Zot pa ti al dan enn lemond kot ena bann lespri; zot ti’nn aret existe.

 Parey kouma lapousier, bann dimounn ki’nn mor pena lavi. Genèse 3:19

Nou mor parski nou tou nou bann desandan Adam ek Ève. Bann dimounn mor pa kapav ni trouve ni tande. Zot pa kapav fer nanye.​—Ecclésiaste 9:5, 10.

Jéhovah pa ti anvi ki bann dimounn mor. Dan enn tigit letan ankor, Li pou redonn lavi bann dimounn mor. Si zot ekout Li, zot pou viv pou touletan.