Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 9

Kisannla Bann Kamarad Bondie?

Kisannla Bann Kamarad Bondie?

Jésus Christ li Garson Jéhovah ek limem pli bon ek pli pros kamarad Bondie. Avan ki Jésus ti viv kouma enn zom lor later, li ti viv kouma enn kreatir spiritiel pwisan dan lesiel. (Jean 17:5) Lerla, li finn vinn lor later pou ansegn bann dimounn obeisan laverite lor Bondie. (Jean 18:37) Li finn osi donn so lavi imin pou sap bann dimounn dan pese ek dan lamor. (Romains 6:23) Asterla, Jésus li Lerwa dan Rwayom Bondie. Samem gouvernman dan lesiel ki pou amenn Paradi lor sa later-la.​—Révélation 19:16.

Bann anz osi zot bann kamarad Bondie. Bann anz pa ti koumans zot lavi kouma bann dimounn lor later. Bondie ti kree zot dan lesiel avan ki Li ti fer later. (Job 38:4-7) Ena plizir milyon anz. (Daniel 7:10) Sa bann kamarad Bondie ki dan lesiel la anvi ki bann dimounn aprann laverite lor Jéhovah.​—Révélation 14:6, 7.

Bondie ena osi bann kamarad lor later; Li apel zot so bann temwin. Dan lakour, enn temwin li dir seki li kone lor enn dimounn ouswa lor enn kitsoz. Bann Temwin Jéhovah dir lezot seki zot kone lor Jéhovah ek lor so proze. (Isaïe 43:10) Parey kouma bann anz, bann Temwin anvi ed ou pou aprann konn laverite lor Jéhovah. Zot oule ki ou osi, ou vinn kamarad Bondie.