Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 8

Kisannla Bann Lennmi Bondie?

Kisannla Bann Lennmi Bondie?

Satan Lediab, limem sef lennmi Bondie. Li enn kreatir spiritiel ki finn rebele kont Jéhovah. Satan pe kontign lager kont Bondie ek li pe fer bann dimounn gagn boukou problem. Satan bien move. Li enn manter ek li enn kriminel.​—Jean 8:44.

Ansam avek Satan, bann lezot kreatir spiritiel osi finn rebele kont Bondie. Labib apel zot bann demon. Parey kouma Satan, bann demon osi zot lennmi bann dimounn. Zot kontan fer dimounn ditor. (Matthieu 9:32, 33; 12:22) Jéhovah pou detrir Satan ek so bann demon pou touletan. Zot ena zis enn tigit letan mem pou fatig bann dimounn.​—Révélation 12:12.

Si ou anvi vinn kamarad Bondie, ou bizin pa fer seki Satan anvi ou fer. Satan ek bann demon ayir Jéhovah. Zot bann lennmi Bondie, ek zot anvi fer ou vinn enn lennmi Bondie. Ou bizin swazir kisannla ou anvi fer plezir​—Satan ouswa Jéhovah. Si ou kontan gagn lavi pou touletan, ou bizin swazir pou fer volonte Bondie. Satan konn enn kantite trik ek enn kantite fason pou anbet bann dimounn. Laplipar dimounn pe les zot anbete par li.​—Révélation 12:9.