Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 5

Bann Kamarad Bondie Pou Viv dan Paradi

Bann Kamarad Bondie Pou Viv dan Paradi

Paradi pa pou kouma sa lemond kot nou pe viv zordi la. Bondie zame ti anvi ki later ranpli avek problem, tristes, douler ek soufrans. Dan lavenir, Bondie pou fer later vinn enn paradi. Kouma Paradi pou ete? Anou get seki Labib dir:

Bann bon dimounn. Paradi pou vinn enn plas kot bann kamarad Bondie pou reste. Sakenn pou fer dibien pou so kamarad. Zot pou viv dapre bann prinsip drwat Bondie.​—Proverbes 2:21.

Manze an-abondans. Dan Paradi, personn pa pou mank manze. Labib dir: “Pou ena lagrin sereal [ouswa, manze] an-abondans lor later.”​—Psaume 72:16.

Bann zoli lakaz ek enn travay ki fer plezir. Dan Paradi lor later, sak fami pou ena enn lakaz pou li. Sakenn pou fer enn travay ki fer li konn vre boner.​—Isaïe 65:21-23.

 Lape dan lemond antie. Dimounn pou nepli lager, ek pa pou ena personn ki pou mor dan lager. Parol Bondie dir: “[Bondie] pe fer lager arete.”​—Psaume 46:8, 9.

Enn bon lasante. Labib promet: “Okenn abitan [dan Paradi] pa pou dir: ‘Mo malad.’” (Isaïe 33:24) Pa fini, personn pa pou andikape, personn pa pou aveg, sourd ek pa pou ena personn ki pa pou konn koze.​—Isaïe 35:5, 6.

Douler, tristes ek lamor pou disparet. Parol Bondie dir: “Lamor nepli pou existe. Dimounn nepli pou an-dey, zot nepli pou plore ek nepli pou ena douler. Bann kitsoz ki ti ena avan finn disparet.”​—Révélation 21:4.

Bann move dimounn pou disparet. Jéhovah promet: “Bann move . . . pou tir zot lor sa later-la; ek bann tret zot, pou ras zot lor la.”​—Proverbes 2:22.

Bann dimounn pou kontan ek respekte zot kamarad. Pou nepli ena dimounn ki fer linzistis, ki dominer, ki voras, ek ki ena laenn. Tou dimounn pou kouma enn sel fami ek zot pou viv dan larmoni dapre bann semin drwat Bondie.​—Isaïe 26:9.