Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 1

Bondie Invit Ou pou Vinn So Kamarad

Bondie Invit Ou pou Vinn So Kamarad

Bondie anvi ki ou vinn so kamarad. Eski ou finn deza panse ki ou kapav vinn kamarad avek sa Kikenn ki pli gran dan liniver la? Abraham, ki ti viv bien lontan avan, ti apel kamarad Bondie. (Jacques 2:23) Labib koz lor lezot ankor ki ti kamarad ar Bondie ek ki ti gagn boukou benediksion. Zordi, bann dimounn dan tou kwin later finn vinn bann kamarad Bondie. Ou osi, ou kapav vinn kamarad Bondie.

Fer kamarad ar Bondie boukou pli bon ki fer kamarad ar enn dimounn. Zame Bondie pa fer fos ar so bann kamarad fidel. (Psaume 18:25) Vinn kamarad Bondie vo boukou plis ki ramas bann dibien. Kan enn dimounn ris mor, lezot ki gagn so larzan. Me bann ki ena lamitie avek Bondie, zot, zot ena enn trezor ki personn pa kapav rase.​—Matthieu 6:19.

Ena dimounn kapav sey anpes ou pou aprann konn Bondie. Mem de-trwa ou bann kamarad ek ou fami kapav fer sa. (Matthieu 10:36, 37) Si lezot boufonn ou, ouswa menas ou, demann oumem: ‘Kisannla mo anvi fer plezir​—bann dimounn, ouswa Bondie?’ Reflesi enn kout: Si enn kikenn dir ou aret manze, eski ou pou ekout li? Non biensir! Ou bizin manze pou viv. Me, Bondie kapav fer ou viv pou touletan! Alor, pa les personn anpes ou aprann kone kouma ou kapav vinn kamarad Bondie.​—Jean 17:3.