Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 16

Montre Ou Lamour pou Bondie

Montre Ou Lamour pou Bondie

Pou ki ou kontign res kamarad avek enn kikenn, ou bizin koz ar li. Ou ekout li, li osi li ekout ou. Ou koz bann bon kitsoz lor li avek lezot. Li parey kan ou kamarad avek Bondie. Gete ki Labib dir lor la:

Koz regilierman ar Jéhovah dan lapriyer. “Persevere dan lapriyer.”​—Romains 12:12.

Lir Parol Bondie, Labib. “Tou Lekritir inspire par Bondie, ek li itil pou ansegne, pou korize, pou met bann kitsoz an-ord.”​—2 Timothée 3:16.

Ansegn lezot lor Bondie. “Alor, ale ek fer bann disip parmi bann dimounn dan tou bann nasion, . . . ansegn zot pou swiv tou bann komannman ki mo’nn donn zot.”​—Matthieu 28:19, 20.

 Vinn pros avek bann kamarad Bondie. “Enn kikenn ki mars avek bann dimounn ki ena lasazes pou gagn lasazes.”​—Proverbes 13:20.

Asiste bann renion dan Lasal Bann Temwin Jéhovah. “Anou interes nou sakenn ar nou kamarad, pou ankouraz sakenn parmi nou pou montre lamour, ek fer bann bon aksion, . . . anou ankouraz sakenn parmi nou.”​—Hébreux 10:24, 25.

Soutenir travay pou Rwayom. “Les sakenn [done] kouma li finn deside dan so leker, san okenn regre, ni par obligasion, parski Bondie kontan enn dimounn ki donn avek lazwa.”​—2 Corinthiens 9:7.