Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 14

Bann Kamarad Bondie Rezet Seki Pa Bon

Bann Kamarad Bondie Rezet Seki Pa Bon

Satan tant bann dimounn pou fer bann move kitsoz. Enn dimounn ki anvi vinn kamarad Bondie bizin ayir seki Bondie ayir. (Psaume 97:10) Ala de-trwa bann kitsoz ki bann kamarad Bondie rezete:

Bann pese sexiel. “Fode pa to komet ladilter.” (Exode 20:14) Gagn relasion sexiel avan maryaz osi pa bon.​—1 Corinthiens 6:18.

Bwar ziska sou. “Bann soular . . . pa pou erit rwayom Bondie.”​—1 Corinthiens 6:10.

Krim, lavortman. “Fode pa to fer krim.”​—Exode 20:13.

Kokin. “Fode pa to kokin.”​—Exode 20:15.

Koz manti. Jéhovah ayir “enn lalang ki koz manti.”​—Proverbes 6:17.

 Violans ek fer koler brit. “[Jéhovah] ena vremem laenn pou enn kikenn ki kontan laviolans.” (Psaume 11:5) “Seki laser prodir li kler [ena] . . . kriz koler.”​—Galates 5:19, 20.

Zwe pou larzan. “Aret frekant enn kikenn . . . ki touzour anvi gagn plis.”​—1 Corinthiens 5:11.

Laenn rasial ek kominal. “Kontign kontan zot bann lennmi ek priye pou bann ki persekit zot.”​—Matthieu 5:43, 44.

Bondie dir nou bann kitsoz pou nou dibien. Li pa touzour fasil pou evit fer bann move kitsoz. Avek led Jéhovah ek led so bann Temwin, ou kapav evit fer bann kitsoz ki Bondie pa kontan.​—Isaïe 48:17; Philippiens 4:13; Hébreux 10:24, 25.