Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 4

Kouma Ou Kapav Aprann Konn Bondie

Kouma Ou Kapav Aprann Konn Bondie

Ou kapav aprann konn Jéhovah kan ou lir Labib. Bien lontan avan, Jéhovah ti swazir bann dimounn pou ekrir so bann panse. Lerla, bannla finn ekrir seki nou apel, Labib. Zordi nou aprann konn Bondie kan nou lir Labib. Nou apel Labib Parol Bondie osi parski ladan, ena parol ouswa mesaz Bondie. Nou kapav krwar seki Labib dir parski zame Jéhovah pa koz manti. “Li inposib pou Bondie koz manti.” (Hébreux 6:18) Dan Parol Bondie ena laverite.​—Jean 17:17.

Labib, samem enn parmi bann kado ki ena pli boukou valer, ki Bondie finn donn nou. Li kouma enn let ki enn papa finn donn so bann zanfan ki li bien kontan. Li koz lor promes Bondie pou fer later vinn enn bon plas pou viv​—enn paradi. Li dir nou seki Bondie ti fer avan, seki Li pe fer asterla, ek seki Li pou fer dan lavenir pou so bann zanfan fidel. Li ed nou osi pou regle nou bann problem ek pou nou trouv boner.​—2 Timothée 3:16, 17.

 Bann Temwin Jéhovah, zot bann kamarad Bondie; zot pou ed ou pou konpran seki Labib ansegne. Ou nek ena pou dir zot ki ou anvi etidie Labib. Zot pa pran larzan pou sa. (Matthieu 10:8) Anplis, ou kapav asiste bann renion Kretien. Sa bann renion-la fer dan bann plas ki apel Lasal Bann Temwin Jéhovah. Si ou asiste bann renion Kretien, ou konesans lor Bondie pou ogmante.

Ou kapav aprann lor Bondie par bann kitsoz ki Li finn fer. Par exanp, Labib dir: “Bondie ti kree lesiel ek later.” (Genèse 1:1) Kan Bondie ti kree “lesiel,” Li ti fer soley. Alor, ki sa montre nou lor Bondie? Sa montre nou ki Bondie ena enn gran lafors. Zis Li tousel ki kapav fer enn kitsoz pwisan kouma soley. Sa montre nou osi ki Jéhovah Li saz, parski bizin sazes pou fer soley, enn kitsoz ki donn nou saler, lalimier ek ki zame pa fini.

Kreasion Jéhovah montre nou ki Li kontan nou. Pans sa gran varyete frwi ki ena lor later la. Jéhovah ti bien kapav donn nou enn sel varyete frwi​—ouswa Li ti kapav pa donn nou nanye. Me, Jéhovah finn donn nou enn gran varyete frwi, ki ena diferan form, groser, kouler, ek gou. Sa montre nou ki Jéhovah pa zis enn Bondie ki ena lamour, me Li enn Bondie ki zenere, ki reflesi ek ki bon.​—Psaume 104:24.