Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 10

Kouma Kapav Trouv Vre Relizion

Kouma Kapav Trouv Vre Relizion

Si ou anvi vinn enn kamarad Bondie, ou bizin swiv relizion ki Bondie aksepte. Jésus ti dir ki “bann vre adorater” bizin ador Bondie an-akor avek “laverite.” (Jean 4:23, 24) Ena enn sel bon fason pou ador Bondie. (Éphésiens 4:4-6) Vre relizion fer nou gagn lavi pou touletan, me fos relizion fer nou gagn destriksion.​—Matthieu 7:13, 14.

Ou kapav rekonet vre relizion kan ou get bann dimounn ki swiv sa relizion-la. Pwiske Jéhovah Li bon, so bann vre adorater osi bizin bann bon dimounn. Parey kouma enn bon pie zoranz raport bann bon zoranz, vre relizion osi raport bann bon dimounn.​—Matthieu 7:15-20.

Bann kamarad Bondie ena boukou respe pou Labib. Zot kone ki Bondie ki finn donn Labib. Zot les seki Labib dir diriz zot lavi, rezoud zot problem, ek ed zot pou aprann konn Bondie. (2 Timothée 3:16) Zot fer zefor pou met an pratik seki zot prese.

 Bann kamarad Bondie montre lamour pou zot kamarad. Jésus finn montre lamour pou bann dimounn kan li finn ansegn zot bann kitsoz lor Bondie ek kan li finn geri bann malad. Bann ki swiv vre relizion zot osi, zot montre lamour pou lezot. Parey kouma Jésus, zot pa get bann dimounn mizer avek degou, ni zot mepriz bann lezot ras. Jésus ti dir ki bann dimounn pou rekonet so bann disip par lamour ki zot ena pou zot kamarad.​—Jean 13:35.

Bann kamarad Bondie donn nom Bondie, Jéhovah, loner. Si enn kikenn refiz servi ou nom, eski ou kapav dir ki sa dimounn-la li ou bon kamarad? Non! Kan nou ena enn kamarad, nou servi so nom ek nou dir lezot bann bon kitsoz lor li. Alor, tou bann ki anvi vinn kamarad Bondie bizin servi so nom ek koz lor sa nom-la avek lezot. Jéhovah anvi ki nou fer sa.​—Matthieu 6:9; Romains 10:13, 14.

Parey kouma Jésus, bann kamarad Bondie ansegn lezot Rwayom Bondie. Rwayom Bondie li enn gouvernman dan lesiel; li pou fer later vinn enn paradi. Bann kamarad Bondie partaz sa bon nouvel lor Rwayom Bondie la avek lezot.​—Matthieu 24:14.

Bann Temwin Jéhovah fer zefor pou vinn bann kamarad Bondie. Zot ena respe pou Labib ek zot ena lamour ant zot. Zot servi osi nom Bondie ek zot donn sa nom-la loner. Zot ansegn lezot Rwayom Bondie. Zordi lor later, bann Temwin Jéhovah pe swiv vre relizion.