Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 15

Bann Kamarad Bondie Fer Seki Bon

Bann Kamarad Bondie Fer Seki Bon

Kan ou ena enn kamarad ki ou bien apresie ek ki ou bien respekte, ou sey fer parey kouma li. Labib dir: “Jéhovah Li bon ek Li drwat.” (Psaume 25:8) Pou vinn kamarad Bondie, nou bizin bon ek drwat. Labib dir: “Vinn bann dimounn ki imit Bondie kouma bann zanfan ki Li bien kontan, ek kontign mars dan lamour.” (Éphésiens 5:1, 2) Ala de-trwa fason kouma nou kapav fer sa:

Ed lezot. “Anou fer dibien anver tou dimounn.”​—Galates 6:10.

Travay dir. “Fode ki enn voler aret kokin, me plito ki li travay dir avek so lame pou fer enn bon travay.”​—Éphésiens 4:28.

Res prop ek gard enn kondwit prop. “Anou tir tou kitsoz ki sali nou lekor ek nou lespri pou nou kapav pirifie nou, ek pou ki nou kapav reisi vinn sin dan lakrint pou Bondie.”​—2 Corinthiens 7:1.

 Tret bann manb ou fami avek lamour ek respe. “Fode . . . ki sakenn parmi zot kontan so madam parey kouma li kontan limem; enn fam li, li bizin ena enn profon respe pou so mari. Zanfan, obeir zot paran.”​—Éphésiens 5:33–6:1.

Montre lamour pou lezot. “Anou kontign kontan sakenn nou kamarad, parski lamour sorti kot Bondie.”​—1 Jean 4:7.

Obeir bann lalwa pei. “Tou dimounn bizin soumet ar [gouvernman] . . . Donn tou dimounn seki bizin donn zot, seki demann tax, donn li tax.”​—Romains 13:1, 7.