Skip to content

Skip to table of contents

 LESON 2

Bondie Limem Pli Bon Kamarad ki Ou Kapav Ena

Bondie Limem Pli Bon Kamarad ki Ou Kapav Ena

Vinn kamarad Bondie, samem pli bon kitsoz ki kapav ariv ou. Bondie pou montre ou kouma ou kapav viv ere ek san traka. Li pou liber ou ar tou bann fos krwayans ek bann pratik danzere. Li pou ekout ou bann lapriyer. Li pou ed ou pou ki ou resanti lape dan ou leker ek pou ou gagn konfians dan oumem. (Psaume 71:5; 73:28) Bondie pou soutenir ou dan ou bann difikilte. (Psaume 18:18) Anplis, Bondie pe donn ou so kado: lavi pou touletan.​—Romains 6:23.

Plis ou vinn pros ar Bondie, plis ou pou vinn pros ar bann kamarad Bondie. Bannla osi pou vinn kamarad ar ou. Avredir, zot pou kouma ou bann frer ek ou bann ser. Zot pou kontan pou ansegn ou bann kitsoz lor Bondie, zot pou ed ou ek zot pou ankouraz ou.

Nou pa egal ar Bondie. Amezir ki ou rod lamitie Bondie, ou pou bizin konpran enn kitsoz inportan. Lamitie avek Bondie pa parey kouma lamitie ki ena ant de kikenn ki egal. Bondie boukou pli gran, Li pli saz ek Li boukou pli pwisan ki nou. Limem nou Dirizan ki dirize avek lazistis. Alor, si nou anvi vinn so kamarad, nou bizin ekout Li ek fer seki Li dir nou fer. Sa li pou touzour pou nou prop dibien.​—Isaïe 48:18.