Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 99: Dan enn la chamber la-haut

Zistoire 99: Dan enn la chamber la-haut

ASTERLA deux jour inn passé, ek inn arrive jeudi soir. Jésus ek so 12 zapotre inn vinn dan sa grand la chambre la-haut-la pou mange repas Pâque. Sa missié ki to trouve pé allé-la, li-mem Judas Iscariote. Li pé al dire bann pretre couma zot kapav trappe Jésus.

Repas du Seigneur

La veille, Judas ti al joinde zot ek ti demann zot: ‘Ki zot pou donne moi si mo aide zot pou trappe Jésus?’ Zot ti dire: ‘Trente piece l’argent.’ Alors, asterla Judas pé al joinde sa bann missié-la pou ki li kapav amenn zot kot Jésus. Terrible sa, pa vrai?

Repas Pâque inn fini. Mais asterla Jésus commence enn lot repas special. Li donne so bann zapotre di-pain ek li dire: ‘Mange sa, parski sa represente mo lekor ki mo pou donné pou zot.’ Apré sa, li donne zot enn coupe di-vin ek li dire: ‘Boire sa, parski sa represente mo di-sang ki mo pou versé pou zot.’ La Bible appel sa ‘Mémorial’ ou-soit ‘Repas du Seigneur.’

Bann Israélite ti faire Pâque pou rappel zot enn l’evenement: ange Bondié ti ‘passe lor’ zot bann lakaz en Égypte, mais selman li ti touye zis bann premier né Égyptien. Mais asterla, Jésus envie ki so bann disciple rappel li, ek rappel couma li’nn donne so la vie pou zot. A cause sa-mem li dire zot celebré sa repas special-la chaque l’année.

Apré ki zot inn mange Repas du Seigneur, Jésus dire so bann zapotre prend courage ek vinn fort dan la foi. Finalement, zot chante bann cantik pou Bondié ek lerla zot allé. Inn bien tard asterla, kitfois minuit passé. Anou guetté kot-sa zot allé.

Matthieu 26:14-30; Luc 22:1-39; Jean chapitre 13 ziska 17; 1 Corinthiens 11:20.Question

 • Pareil couma nou trouvé dan zimage, kifer Jésus ek so 12 zapotre dan enn grand la chambre la-haut?
 • Kisannla sa missié ki pé allé-la, ek ki li pé al faire?
 • Ki repas special Jésus commencé apré ki repas Pâque fini?
 • Ki la Pâque ti rappel bann Israélite, ek ki sa repas special-la rappel bann disciple Jésus?
 • Apré Repas du Seigneur, ki Jésus dire so bann disciple, ek ki zot faire?

Bann question en plus

 • Lire Matthieu 26:14-30.

  Couma eski Matthieu 26:15 montré ki kan Judas ti trahir Jésus c’est enn kitsoz ki li ti fini calculé depuis avant?

  Kan Jésus ti verse so di-sang, sa ti servi pou ki deux kitsoz? (Mat. 26:27, 28; Jér. 31:31-33; Éph. 1:7; Héb. 9:19, 20)

 • Lire Luc 22:1-39.

  Dan ki sens Satan ti rente dan Judas? (Luc 22:3; Jean 13:2; Actes 1:24, 25)

 • Lire Jean 13:1-20.

  Dapré seki nou lire dan Jean 13:2, eski kapav blame Judas pou seki li’nn faire, ek ki leson bann serviteur Bondié kapav aprann ar sa? (Gen. 4:7; 2 Cor. 2:11; Gal. 6:1; Jacq. 1:13, 14)

  Ki leson extraordinaire Jésus aprann nou? (Jean 13:15; Mat. 23:11; 1 Pierre 2:21)

 • Lire Jean 17:1-26.

  Dan ki sens Jésus ti prié pou ki so bann disciple “vinn enn sel”? (Jean 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Col. 3:14)