Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 84: Enn ange visite Marie

Zistoire 84: Enn ange visite Marie

SA JOLI jeune fille-la appel Marie. Li enn Israélite, ki reste dan la ville Nazareth. Bondié koné ki li enn bon dimoune. C’est a cause sa ki Li envoye ange Gabriel pou koz avek li. Eski to koné ki ange-la inn vinn dire Marie? Anou guetté.

Gabriel dire li : ‘Bonjour toi ki ena enn grand faveur. Jéhovah avek toi.’ Jamais Marie inn trouve sa dimoune-la avant. Li tracassé, parski li pa comprend ki sa ange-la pé rod dire. Mais desuite Gabriel calmé so la peur.

Marie

Li dire: ‘Pa gagne peur. Jéhovah bien content toi. C’est a cause sa ki Li pou faire enn kitsoz extraordinaire pou toi. Bientot to pou gagne enn tibaba. Ek to bizin appel li Jésus.’

Gabriel contigne expliké: ‘Sa zenfant-la pou vinn enn grand dimoune, ek pou appel li Garson Bondié Tout-Puissant. Jéhovah pou faire li vinn le roi pareil couma David. Mais Jésus pou le roi pou touletan, ek jamais so royaume pou fini!’

Marie demandé: ‘Couma sa kapav arrivé? Mo pankor mem marié ek mo pa’nn vive avek okenn missié, alors couma mo kapav gagne enn zenfant?’

Gabriel reponn: ‘La force Bondié pou vinn lor toi. A cause sa pou appel sa zenfant-la Garson Bondié.’ Lerla li dire Marie: ‘To rappel Élisabeth to famille. Bann dimoune ti dire ki li ti trop vié pou gagne zenfant. Mais bientot li pou gagne enn garson. Alors to trouvé nanyin pa impossible pou Bondié.’

Desuite Marie dire: ‘Mo enn esclave Jéhovah. Ki tou seki to’nn dire arrivé.’ Lerla ange-la allé.

Marie degazé al kot Élisabeth. Kan Élisabeth tann la voix Marie, tibaba ki dan so ventre sauté avek la joie. Élisabeth rempli avek l’esprit Bondié, ek li dire Marie: ‘Parmi bann madame to finn gagne enn benediction special.’ Marie reste kot Élisabeth pendant apepré trois mois, ek lerla li retourne kot li dan Nazareth.

Marie pré pou marié avek enn missié ki appel Joseph. Mais kan Joseph aprann ki Marie pou gagne enn tibaba, li pensé ki li bizin pa marié avek li. Lerla ange Bondié dire li: ‘Pa gagne peur pou prend Marie couma to madame. Parski c’est Bondié ki’nn donne li enn garson.’ Alors Marie ek Joseph marié, ek zot attann ki Jésus né.

Luc 1:26-56; Matthieu 1:18-25.Question

 • Kisannla sa madame dan zimage-la?
 • Ki Gabriel dire Marie?
 • Couma Gabriel explik Marie ki li pou gagne enn tibaba mem si li pa’nn vive avek enn zom?
 • Ki arrivé kan Marie al kot so famille, Élisabeth?
 • Ki Joseph pensé kan li aprann ki Marie pou gagne enn tibaba, mais kifer li change so l’idée?

Bann question en plus

 • Lire Luc 1:26-56.

  Ki Luc 1:35 montré nou concernant ovule Marie ki ti herite l’imperfection Adam, kan ti transfert la vie Garson Bondié depuis le ciel? (Hag. 2:11-13; Jean 6:69; Héb. 7:26; 10:5)

  Couma Jésus ti gagne l’honneur avant-mem ki li né? (Luc 1:41-43)

  Ki bon l’exemple Marie donne bann chretien ki gagne bann privilege special dan nou lepok? (Luc 1:38, 46-49; 17:10; Prov. 11:2)

 • Lire Matthieu 1:18-25.

  Mem si pa ti donne Jésus sa nom Emmanuel-la, couma eski role ki li finn ena en tant ki enn humain finn accompli signification sa nom-la? (Mat. 1:22, 23; Jean 14:8-10; Héb. 1:1-3)