Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 95: Fason ki Jésus enseigné

Zistoire 95: Fason ki Jésus enseigné

ENN jour Jésus dire enn missié ki li bizin content so prochain. Missié-la demann Jésus: ‘Kisannla mo prochain?’ Jésus koné ki sa missié-la pé pensé. Sa missié-la pé pensé ki so prochain c’est zis bann dimoune ki mem race ek religion ki li. Alors, anou guetté ki Jésus dire li.

Parfois Jésus servi bann zistoire pou enseigné. C’est seki li faire asterla. Li raconte enn zistoire lor enn Juif ek enn Samaritain. Nou finn deja aprann ki la plupart Juif pa content bann Samaritain. Ala zistoire ki Jésus raconté:

Enn jour enn Juif pé desann lor enn chemin kot ena bann montagne pou al Jéricho. Mais bann voleur attak li. Zot kokin so kass, zot batte li ek zot laisse li demi-mort.

Plitar enn pretre Juif passe lor sa chemin-la. Li trouve sa missié ki’nn gagne batté-la. Ki to pensé li faire? Li traverse lot coté chemin ek li contigne marché. Apré sa, enn lot missié bien religieux prend mem chemin. Li ti enn Lévite. Eski li arreté? Non, li aussi pa arreté pou aide sa missié-la. To kapav trouve sa pretre ek sa Lévite-la pé allé loin la-bas lor chemin.

Mais guetté kisannla ki avek sa missié ki’nn gagne batté-la. C’est enn Samaritain ki pé aide sa Juif-la. Li pé mette inpé medecine lor so di-mal. Apré sa, li amenn sa Juif-la enn place kot li kapav reposé ek gueri.

Bon Samaritain

Kan Jésus fini raconte so zistoire, li demann sa missié ki ti pose li question-la: ‘Dapré toi kisannla parmi sa trois-la finn montré ki li enn prochain pou sa missié ki’nn gagne batté-la? Pretre-la, Lévite-la ou-soit Samaritain-la?’

Missié-la reponn: ‘Samaritain-la. Li’nn montré li bon envers sa missié ki’nn gagne batté-la.’

Jésus dire: ‘To ena raison. Alors, allé ek toi aussi traite lezot pareil.’

Eski to content fason ki Jésus enseigné? Nou kapav aprann beaucoup-beaucoup kitsoz important si nou ecoute seki Jésus dire dan la Bible, pa vrai?

Luc 10:25-37.Question

 • Ki question enn zom demann Jésus, ek kifer?
 • Ki kitsoz parfois Jésus servi pou enseigné, ek ki nou’nn deja aprann concernant bann Juif ek bann Samaritain?
 • Dapré zistoire ki Jésus raconté, ki arrive enn Juif ki pé voyagé lor chemin pou al Jéricho?
 • Ki arrivé kan enn pretre juif ek enn Lévite passe lor sa chemin-la?
 • Dapré zimage, kisannla ki pé aide sa Juif ki’nn blessé-la?
 • Apré ki Jésus fini raconte sa zistoire-la, ki question li posé, ek couma sa missié-la reponn?

Bann question en plus

 • Lire Luc 10:25-37.

  Au lieu ki li donne enn reponse direct, couma eski Jésus inn aide enn missié, ki ti ena enn bon connaissance lor la loi, pou raisonné lor enn certain sujet? (Luc 10:26; Mat. 16:13-16)

  Couma eski Jésus servi bann l’exemple pou aide bann dimoune ki ecoute li pou surmonte bann prejugé? (Luc 10:36, 37; 18:9-14; Tite 1:9)