Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 92: Jésus ressuscite bann mort

Zistoire 92: Jésus ressuscite bann mort

SA TIFI ki to trouvé-la ena 12 an. Jésus pé trappe so la main, ek mama-papa sa tifi-la pé deboute pré la-mem. Eski to koné kifer zot parette bien content coumsa? Anou guetté.

Jésus ressuscite tifi Jaïrus

Papa sa tifi-la enn grand dimoune; li appel Jaïrus. Enn jour so tifi tombe malade, ek zot mette li lor lili. Mais li pa pé bien ditou. Pli allé li pé pli malade. Jaïrus ek so madame bien-bien tracassé, parski coumadir zot tifi pré pou mort. En plus, c’est zot sel zenfant. Alors, Jaïrus al rod Jésus. Li’nn tann bann mirak ki Jésus pé faire.

A la fin kan Jaïrus trouve Jésus, li trouve Jésus entouré par enn grand la foule. Mais Jaïrus reussi rente dan sa grand la foule-la ek li tombe lor lipié Jésus. Li dire: ‘Mo tifi bien-bien malade.’ Li suppliye li: ‘S’il te plait, vinn gueri li.’ Jésus accepté.

Pendant ki zot pé marché, la foule contigne poussé pou vinn pré ar Jésus. Enn sel coup Jésus arreté. Li demandé: ‘Kisannla ki’nn touche moi?’ Jésus senti enn la force sorti ar li, a cause sa li koné ki enn kikenn finn touche li. Mais kisannla? C’est enn madame ki ti bien malade depuis 12 an. Li’nn kosté ar Jésus ek li’nn touche so linge, ek li’nn gueri!

Sa donne Jaïrus courage, parski li trouvé couma li facile pou Jésus gueri enn kikenn. Mais lerla, enn messager vini. Li dire Jaïrus: ‘Inutile derange Jésus plus ki sa. To tifi inn mort.’ Jésus tann sa ek dire Jaïrus: ‘Pa tracassé tou pou passe bien.’

Kan finalement zot arrive kot Jaïrus, bann dimoune pé ploré parski zot extra chagrin. Mais Jésus dire: ‘Pa ploré. Zenfant-la pa’nn mort. Li pé zis dormi.’ Mais bann dimoune commence riyé ek zot bouffonne Jésus parski zot koné ki tifi-la inn mort.

Lerla Jésus amenn mama ek papa sa tifi-la ek trois parmi so bann zapotre dan la chambre kot sa zenfant-la pé allongé. Li trappe tifi-la so la main ek dire: ‘Levé!’ Ek tifi-la ré-vive, pareil couma to trouvé ici. Li levé ek li marché! Ala kifer so mama ek so papa extra content.

Sa tifi-la c’est pa premier dimoune ki Jésus ressuscité. La Bible dire ki premier dimoune ki Jésus ti relevé, c’est garson enn veuve ki ti reste dan la ville Naïn. Plitar, Jésus ressuscite aussi Lazare, frere Marie ek Marthe. Kan Jésus pou regné en tant ki le Roi ki Bondié inn choisir, li pou ressuscite beaucoup-beaucoup dimoune. Eski nou pa content kan nou tann sa?

Luc 8:40-56; 7:11-17; Jean 11:17-44.Question

 • Kisannla papa sa tifi dan sa zimage-la, ek kifer li ek so madame bien tracassé?
 • Ki Jaïrus faire kan li trouve Jésus?
 • Ki arrivé kan Jésus pé al kot Jaïrus, ek ki message Jaïrus gagné kan li pé retourne kot li?
 • Kifer bann dimoune dan lakaz Jaïrus riye Jésus?
 • Apré ki li amenn trois zapotre, papa ek mama sa tifi-la dan la chambre zot tifi, ki Jésus faire?
 • Kisannla Jésus ressuscité encore, ek ki sa montré?

Bann question en plus

 • Lire Luc 8:40-56.

  Couma Jésus ti montré ki li ena compassion ek ki li raisonnable envers sa madame ki ti ena l’hemorragie-la, ek ki bann ancien zordi kapav aprann ar sa? (Luc 8:43, 44, 47, 48; Lév. 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Col. 3:12-14)

 • Lire Luc 7:11-17.

  Kifer bann dimoune ki’nn perdi enn kikenn ki zot content dan la mort kapav gagne enn grand reconfort dan reponse ki Jésus inn donne enn veuve ki reste Naïn? (Luc 7:13; 2 Cor. 1:3, 4; Héb. 4:15)

 • Lire Jean 11:17-44.

  Couma Jésus inn montré ki li normal ki nou ploré kan enn kikenn ki nou content inn mort? (Jean 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)