Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 90: Jésus ek enn Samaritaine

Zistoire 90: Jésus ek enn Samaritaine

JÉSUS finn arrete kot en puit pou reposé dan Samarie. So bann disciple inn al dan la ville pou acheté mangé. Sa madame ar ki Jésus pé kozé-la inn vinn cherche inpé de l’eau. Jésus dire li: ‘Donne moi inpé de l’eau pou boire.’

Jésus pé koz avek enn Samaritaine

Sa faire sa madame-la gagne sok. Eski to koné kifer? C’est parski Jésus enn Juif, ek madame-la enn Samaritaine. Ek la plupart bann Juif pa content bann Samaritain. Zot pa pou mem koz avek bannla! Mais Jésus content tou sorte qualité dimoune. Alors, li dire: ‘Si to ti koné kisannla pé demann toi de l’eau pou boire, toi to ti pou demann li ek lerla li ti pou donne toi de l’eau la vie.’

Madame-la dire: ‘Missié, puit-la fond, ek to pena mem enn seau. Kot to pou gagne sa de l’eau la vie-la?’

Jésus expliké: ‘Si to boire de l’eau ki ena dan sa puit-la, to pou ré-gagne soif. Mais de l’eau ki moi mo pou donné kapav faire enn dimoune vive pou touletan.’

Madame-la dire: ‘Missié donne moi sa de l’eau-la! Lerla, jamais mo pou gagne soif. Ek mo pa pou bizin vinn la pou cherche de l’eau encore.’

Madame-la pensé ki Jésus pé koz lor vrai de l’eau. Mais li pé koz lor la verité lor Bondié ek so Royaume. Sa la verité-la li couma de l’eau la vie. Li kapav donne enn dimoune la vie pou touletan.

Asterla Jésus dire sa madame-la: ‘Allé, appel to missié ek vini.’

Madame-la reponn: ‘Mo pena missié.’

Jésus dire: ‘To finn bien reponn. Mais to finn ena cinq missié, ek sa kikenn avek ki to pé vive-la, li pa to missié.’

Madame-la reste bete, parski tousala vrai. Couma Jésus konn sa bann kitsoz-la? C’est parski Jésus li sa Kikenn ki Bondié ti promette pou envoyé-la ek c’est Bondié ki finn donne li tou sa renseignement-la. Asterla, bann disciple Jésus pé retourné, ek zot etonné kan zot trouve li pé koz avek enn Samaritaine.

Ki nou aprann ar tousala? Sa montré ki Jésus bon envers tou dimoune n’importe ki race li été. Ek nou aussi nou bizin faire pareil. Fodé pa nou pensé ki certain dimoune mauvais zis parski zot enn lot race. Jésus envie ki tou dimoune konn la verité ki amenn vers la vie eternel. Ek nou aussi nou bizin ena desir pou aide bann dimoune pou aprann la verité.

Jean 4:5-43; 17:3.Question

 • Kifer Jésus arrete kot enn puit dan Samarie, ek ki li dire enn madame la-bas?
 • Kifer sa madame la gagne sok, ki Jésus dire li, ek kifer?
 • Ki qualité de l’eau sa madame-la pensé Jésus pé kozé, mais en realité lor ki de l’eau Jésus pé kozé?
 • Kifer sa madame-la etonné ar bann kitsoz ki Jésus koné lor li, ek couma li’nn konn tousala?
 • Ki bann leson nou kapav aprann ar sa recit lor sa madame ki kot enn puit-la?

Bann question en plus

 • Lire Jean 4:5-43.

  Kan nou suive l’exemple Jésus, ki l’attitude nou bizin ena envers bann dimoune ki pa mem race ou-soit mem culture ki nou? (Jean 4:9; 1 Cor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tite 2:11)

  Ki bienfait spirituel enn dimoune gagné kan li vinn enn disciple Jésus? (Jean 4:14, 15; Is. 58:11, 12; 2 Cor. 4:16)

  Couma nou kapav montré reconnaissance pareil couma sa Samaritaine, ki ti bien envie partage seki li’nn aprann-la? (Jean 4:7, 28; Mat. 6:33; Luc 10:40-42)