Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 88: Jean baptize Jésus

Zistoire 88: Jean baptize Jésus

GUETTE sa colombe ki pé desann lor la tête sa missié-la. Sa missié-la c’est Jésus. Li ena environ 30 an asterla. Ek sa missié ki avek li-la appel Jean. Nou finn deja aprann kitsoz lor li. Eski to rappel kan Marie ti al kot Élisabeth, so famille, ki ti arrivé? Sa tibaba ki ti dan ventre Élisabeth-la ti sauté dan la joie. Sa tibaba ki pa ti encore né-la c’est li-mem Jean. Mais ki Jean ek Jésus pé faire asterla?

Bapteme Jésus

Jean finn fek plonge Jésus dan la riviere Jourdain. C’est coumsa ki enn dimoune baptisé. D’abord, plonge dimoune-la net dan de l’eau, ek apré, remonte li. C’est seki Jean ti pé faire, ek a cause sa-mem bann dimoune ti appel li Jean Baptiste. Mais kifer Jean inn baptise Jésus?

Jean inn faire sa parski Jésus ti vinn demann li pou baptise li. Jean baptise bann dimoune ki envie montré ki zot regrette bann mauvais kitsoz ki zot inn faire. Mais eski Jésus finn deja faire enn mauvais kitsoz ki li bizin regretté? Non, jamais Jésus inn faire enn mauvais kitsoz, parski li prop Garson Bondié ki sorti dan le ciel. Alors, li demann Jean pou baptise li pou enn lot raison. Anou guetté ki sa raison-la sa.

Avant ki Jésus vinn kot Jean, li ti enn charpentier. Enn charpentier c’est enn dimoune ki faire bann kitsoz ar di-bois, couma bann la table, bann chaise ek bann banc. Joseph ti enn charpentier ek c’est li ki ti aprann Jésus sa metier-la. Mais Jéhovah pa ti envoye so Garson lor la terre pou vinn enn charpentier. Li ti ena enn travail special pou Jésus, ek ti’nn arrive ler pou ki li commence sa travail-la. Alors, pou montré ki asterla li’nn vini pou faire volonté so Papa, Jésus demande Jean pou baptise li. Eski sa faire Bondié plaisir?

Oui, parski apré ki Jésus sorti dan de l’eau, enn la voix depuis le ciel dire: ‘Li-mem mo Garson, ki mo bien content.’ Li parette aussi ki le ciel ouvert ek sa colombe-la vinn lor Jésus. Mais pa enn vrai colombe sa. Li coumadir enn colombe mais en realité c’est l’esprit saint Bondié.

Asterla, Jésus ena pou pense lor beaucoup kitsoz, alors li al dan enn place kot li pou tousel pendant 40 jour. La-bas Satan vinn vers li. Trois fois Satan essaye faire Jésus faire enn kitsoz ki kont bann la loi Bondié. Mais Jésus pa faire nanyin.

Apré sa, Jésus retourné ek joinde deux-trois missié ki vinn so bann premier disciple. Certain parmi zot appel André, Pierre (appel li aussi Simon), Philippe ek Nathanaël (appel li aussi Barthélemy). Jésus ek sa bann nouveau disciple-la al dan district Galilée. La zot arrete dan la ville Cana, kot Nathanaël inn grandi. La-bas, Jésus assisté enn grand mariage, ek faire so premier mirak. Eski to koné ki li faire? Li faire de l’eau vinn di-vin.

Matthieu 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Marc 6:3; Jean 1:29-51; 2:1-12.Question

 • Kisannla sa deux zom dan zimage-la?
 • Couma baptise enn dimoune?
 • Kisannla Jean habitué baptisé?
 • Pou ki raison special Jésus demande Jean pou baptise li?
 • Couma Bondié montré ki sa faire Li plaisir kan Jésus inn baptisé?
 • Ki arrivé kan Jésus al dan enn place kot li tousel pendant 40 jour?
 • Kisannla parmi bann premier disciple Jésus, ek ki premier mirak li faire?

Bann question en plus

 • Lire Matthieu 3:13-17.

  Ki l’exemple Jésus inn donné concernant bapteme so bann disciple? (Ps. 40:7, 8; Mat. 28:19, 20; Luc 3:21, 22)

 • Lire Matthieu 4:1-11.

  Jésus ti bien konn servi bann l’Ecriture, couma sa kapav encourage nou pou etudié la Bible regulierement? (Mat. 4:5-7; 2 Pierre 3:17, 18; 1 Jean 4:1)

 • Lire Jean 1:29-51.

  Vers kisannla Jean Baptiste ti dirige so bann disciple, ek couma nou kapav imite li zordi? (Jean 1:29, 35, 36; 3:30; Mat. 23:10)

 • Lire Jean 2:1-12.

  A travers so premier mirak couma Jésus inn montré ki Jéhovah pa prive So bann serviteur ar bann kitsoz ki bon? (Jean 2:9, 10; Ps. 84:11; Jacq. 1:17)