Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 78: L’ecriture lor muraille

Zistoire 78: L’ecriture lor muraille
Enn la main pé ecrire lor muraille

KI PÉ arrivé-la? Bann dimoune pé faire enn grand festin. Le roi Babylone finn invite mille dimoune important. Zot pé servi bann coupe en or, en argent ek bann bol ki finn prend dan temple Jéhovah dan Jérusalem. Mais enn coute, la main enn zom apparette dan l’air ek commence ecrire lor muraille. Tou dimoune gagne peur.

Belshatsar ek so bann invite

Belshatsar c’est ti-zenfant Neboukadnetsar, ek li le roi asterla. Li faire amenn bann zom sage. Le roi dire: ‘N’importe kisannla ki lire seki finn ecrire ek dire moi ki sa vedir pou gagne beaucoup cadeau ek mo pou faire li vinn troisieme dirigeant ki pli important dan mo royaume.’ Mais okenn zom sage pa reussi lire seki ena lor muraille, ni reussi comprend ki sa vedir.

Mama le roi tann tapage ek vinn dan grand la salle a manger. Li dire le roi: ‘S’il te plait, pa gagne peur. Ena enn zom dan to royaume ki konn bann bondié saint. Kan to grand-pere Neboukadnetsar ti le roi, li ti mette li chef tou bann zom sage. Li appel Daniel. Faire amenn li, ek li pou dire toi ki sa vedir.’

Desuite amenn Daniel. Apré ki li refuse pou prend n’importe ki cadeau, Daniel commence dire Belshatsar kifer enn fois Jéhovah ti tire so grand-pere, Neboukadnetsar, couma le roi. Daniel dire: ‘Li ti bien fiere. Ek Jéhovah inn puni li.’

Daniel dire Belshatsar: ‘Mais toi, to konn tou seki finn arrive li, ek to encore fiere pareil couma Neboukadnetsar. To finn amenn bann coupe ek bann bol depuis temple Jéhovah ek to’nn boire ladan. To finn honore bann bondié ki’nn faire ar di-bois ek roche, ek to pa finn honore nou Grand Createur. C’est pou sa ki Bondié finn envoye sa la main-la pou ecrire sa bann mot-la.

Daniel dire: ‘Ala seki finn ecrire: “MENÉ, MENÉ, TEQEL ek PARSÎN.” ’

‘MENÉ vedir ki Bondié finn compte bann jour to royaume ek finn amenn so la fin. TEQEL vedir ki finn pese toi dan enn balance ek pa’nn trouve nanyin de bon. PARSÎN vedir ki pou donne to royaume bann Mède ek bann Perse.’

Pendant ki Daniel pé kozé, bann Mède ek bann Perse finn commence attak Babylone. Zot prend la ville ek touye Belshatsar. Bann l’ecriture lor muraille realisé sa la nuit-la-mem! Mais ki pou arrive bann Israélite asterla? Nou pou guette sa plitar, mais avant anou guetté ki arrive Daniel.

Daniel 5:1-31.Question

 • Ki arrivé kan le roi Babylone faire enn grand festin, kot servi bann coupe ek bann bol ki’nn prend dan temple Jéhovah dan Jérusalem?
 • Ki Belshatsar dire so bann zom sage, mais ki zot pa kapav faire?
 • Ki mama le roi dire li faire?
 • Dapré seki Daniel dire le roi, kifer Jéhovah finn envoye enn la main pou ecrire lor muraille?
 • Couma eski Daniel explik signification bann mot lor muraille?
 • Ki arrivé pendant ki Daniel pé kozé?

Bann question en plus

 • Lire Daniel 5:1-31.

  Compare la crainte pou Bondié ar la crainte ki Belshatsar ti ena kan li ti trouve bann l’ecriture lor muraille. (Dan. 5:6, 7; Ps. 19:9; Rom. 8:35-39)

  Couma eski Daniel inn montré enn grand courage kan li ti pé koz ar Belshatsar ek so bann grand l’invité? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Actes 4:29)

  Dan ki fason Daniel chapitre 5 mette l’accent lor droit ki Jéhovah ena pou regné? (Dan. 4:17, 25; 5:21)