Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 83: Bann muraille Jérusalem

Zistoire 83: Bann muraille Jérusalem
Bann dimoune pé construire bann muraille Jérusalem

GUETTE tou sa travail ki pé faire-la. Bann Israélite bien occupé pou construire bann muraille Jérusalem. Kan le roi Neboukadnetsar ti detruire Jérusalem 152 an avant, li ti crase bann muraille la ville ek ti brule so la porte. Kan bann Israélite ti retourné premier fois depuis Babylone zot pa ti ré-construire bann muraille.

Couma eski to pensé bann dimoune ti senti zot pendant tou sa bann l’année ki zot inn vive sans ki ena muraille autour zot la ville? Zot pa ti senti zot en securité. Zot bann l’ennemi ti kapav rentré ek attak zot sans okenn probleme. Mais asterla Nehémia finalement pé aide le peuple pou ré-construire bann muraille. Eski to koné kisannla Nehémia?

Nehémia c’est enn Israélite ki sorti dan la ville Suse, kot Mordekaï ek Esther resté. Nehémia travail dan palais le roi, kitfois li ti enn bon camarade avek Mordekaï ek la reine Esther. Mais la Bible pa dire si Nehémia ti travail pou mari Esther, le roi Assuérus. Li ti travail pou le roi ki ti vini apré, le roi Artaxerxès.

To rappel, Artaxerxès c’est sa bon le roi ki ti donne Ezra tou sa kass-la pou retourne Jérusalem ek pou faire temple Jéhovah vinn pli joli. Mais Ezra pa ti construire bann muraille la ville ki ti crasé. Anou guetté couma Nehémia inn arrivé faire sa travail-la.

Sa faire asterla 13 an depuis ki Artaxerxès inn donne Ezra kass pou arrange temple. Asterla Nehémia li chef parmi bann ki servi le roi di-vin. Sa vedir ki c’est li ki servi le roi di-vin, ek ki faire sur ki personne pa empoisonne le roi. C’est enn travail bien important.

Enn jour, Hanani, frere Nehémia, ek bann lezot zom ki sorti depuis Israël vinn visite Nehémia. Zot raconte li ki bann probleme bann Israélite pé gagné, ek couma bann muraille Jérusalem encore crasé. Sa faire Nehémia bien triste ek li prié Jéhovah concernant sa.

Enn jour, le roi remarké ki Nehémia triste, ek li demann li: ‘Kifer to parette triste coumsa?’ Nehémia dire li ki c’est a cause mauvais condition ki ena dan Jérusalem ek ki bann muraille inn crasé. Le roi demann li: ‘Ki to souhaité?’

Nehémia dirige travail construction

Nehémia dire: ‘Laisse mo al Jérusalem pou ki mo kapav ré-construire bann muraille. Le roi Artaxerxès li enn bon dimoune ek li dire Nehémia allé. Li aide li pou gagne di-bois pou ki li kapav servi pou range bann muraille. Pa trop longtemps apré Nehémia arrive Jérusalem, ek li faire le peuple konn so bann plan. Zot content so l’idée, ek dire: ‘Anou commence construction.’

Kan bann l’ennemi bann Israélite trouvé ki muraille pé commence monté zot dire: ‘Anou monté ek touye zot, ek arrete sa travail construction-la.’ Mais Nehémia aprann sa ek donne bann travailleur bann l’epée ek bann lance. Ek li dire: ‘Pa peur nou bann l’ennemi. Laguerre pou zot bann frere, zot zenfant, zot femme ek zot lakaz.’

Le peuple ena beaucoup courage. Zot contigne construire, avek zot zarme dan zot la main la-nuit li-jour. Alors zis dan 52 jour zot fini bann muraille. Asterla le peuple kapav senti-zot en securité dan la ville. Nehémia ek Ezra enseigne le peuple la loi Bondié, ek le peuple bien content.

Mais bann situation nepli pareil couma li ti été avant ki bann Israélite al couma bann prisonnier dan Babylone. Le roi Perse dirige le peuple ek le peuple bizin servi li. Mais Jéhovah inn promette ki Li pou envoye enn nouveau le roi ek ki sa le roi-la pou faire le peuple vive en paix. Kisannla sa le roi-la? Couma eski li pou amenn la paix lor la terre? C’est environ 450 an plitar ki gagne plus l’information lor la. C’est lerla ki enn tibaba né ek so naissance bien important. Mais sa enn lot zistoire.

Nehémia chapitre 1 ziska 6.Question

 • Ki sentiment bann Israélite ena parski pena muraille autour Jérusalem?
 • Kisannla Nehémia?
 • Ki travail Nehémia faire, ek kifer li important?
 • Ki nouvelle rann Nehémia triste, ek ki li faire?
 • Couma le roi Artaxerxès montré li bon envers Nehémia?
 • Couma Nehémia organise travail construction pou ki l’ennemi bann Israélite pa faire zot arrete sa travail-la?

Bann question en plus

 • Lire Nehémia 1:4-6; 2:1-20.

  Couma Nehémia ti rod direction Jéhovah? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Pierre 4:7)

 • Lire Nehémia 3:3-5.

  Ki bann ancien ek bann assistant ministeriel kapav aprann ar difference ki ti ena entre bann Teqoïte ek bann “grand personnage”? (Neh. 3:5, 27; 2 Thess. 3:7-10; 1 Pierre 5:5)

 • Lire Nehémia 4:1-23.

  Ki ti encourage bann Israélite pou contigne travail construction malgré ki zot ti bizin faire face ar enn grand l’opposition? (Neh. 4:6, 8, 9; Ps. 50:15; Is. 65:13, 14)

  Dan ki fason l’exemple bann Israélite encourage nou zordi?

 • Lire Nehémia 6:15.

  Inn fini construction muraille Jérusalem dan deux mois, ki sa montré nou concernant pouvoir ki la foi ena? (Ps. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26)