Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 82: Mordekaï ek Esther

Zistoire 82: Mordekaï ek Esther

ANOU retourne deux-trois l’année avant ki Ezra ti al Jérusalem. Mordekaï ek Esther zot bann Israélite ki pli important dan royaume Perse. Esther, la reine, ek so cousin Mordekaï li, li deuxieme dimoune ki pli grand apré le roi. Anou guetté couma sa finn arrivé.

Bann parent Esther ti mort kan li ti bien tipti, ek lerla, c’est Mordekaï ki finn grandi li. Assuérus, le roi Perse, ena enn palais dan la ville Suse, ek Mordekaï enn parmi so bann serviteur. Enn jour la reine Vashti pa’nn obeir so missié, alors a cause sa le roi choisir enn nouveau madame pou vinn la reine. Eski to koné ki madame li’nn choisiré? C’est jeune Esther ki ti bien joli.

Hamân en colere ar Mordekaï

Eski to trouve sa missié bien fiere devant ki bann dimoune pé courbé-la? Li appel Hamân. Li enn dimoune bien important dan Perse. Hamân envie ki Mordekaï aussi, ki to trouvé pé assizé, courbé devant li. Mais Mordekaï pa pou faire sa. Li pa trouve sa bon pou courbé devant enn mauvais dimoune coumsa. Sa faire Hamân bien en colere. Ek ala seki li faire.

Hamân koz menti lor bann Israélite ar le roi. Li dire: ‘Zot bann mauvais dimoune ki pa obeir ou bann la loi. Bizin touye zot.’ Assuérus pa koné ki Esther, so madame, enn Israélite. Alors, li ecoute Hamân, ek li faire passe enn la loi kot zot choisir enn jour pou touye tou bann Israélite.

Kan Mordekaï tann sa la loi-la, li bien tracassé. Li envoye Esther enn message: ‘To bizin dire le roi, ek suppliye li pou sap nou.’ Dan Perse li kont la loi pou al guette le roi si nou pa invité. Mais Esther allé, sans mem ki invite li. Le roi presente li so baton en or, ek sa vedir ki pa pou touye li. Esther invite le roi ek Hamân pou enn grand festin. La-bas le roi demande Esther ki faveur li envie gagné. Esther dire le roi ki li pou dire li si selman li ek Hamân vinn pou enn lot repas lendemain.

Pendant sa repas-la Esther dire le roi: ‘Moi ek mo peuple pou detruire.’ Le roi en colere. Li demandé: ‘Kisannla ena toupé pou faire enn zaffaire coumsa?’

Esther reponn: ‘Sa zom-la, sa l’ennemi-la, c’est mauvais Hamân.’

La reine Esther accuse Hamân

Asterla le roi vrai-mem bien en colere. Li donne l’ordre pou touye Hamân. Plitar, le roi faire Mordekaï vinn deuxieme dimoune pli important apré li. Mordekaï faire passe enn nouveau la loi, ki permette bann Israélite defann zot, jour ki ti decide pou touye zot. Asterla Mordekaï enn dimoune bien important. Alors, beaucoup dimoune aide bann Israélite, ek zot sapé kont zot bann l’ennemi.

Livre la Bible Esther.Question

 • Kisannla Mordekaï ek Esther?
 • Kifer le roi Assuérus envie gagne enn nouveau madame, ek kisannla li choisir?
 • Kisannla Hamân, ek ki kitsoz faire li bien en colere?
 • Ki la loi finn etabli, ek ki Esther faire apré ki li gagne enn message ar Mordekaï?
 • Ki arrive Hamân, ek ki arrive Mordekaï?
 • Couma bann Israélite inn delivré ar zot bann l’ennemi?

Bann question en plus

 • Lire Esther 2:12-18.

  Couma Esther finn montré l’importance pou cultive “enn caractere trankil ek douce”? (Est. 2:15; 1 Pierre 3:1-5)

 • Lire Esther 4:1-17.

  Pareil couma Esther ti gagne l’occasion pou agir dan faveur vrai l’adoration, ki l’occasion nou ena azordi pou montré nou l’attachement ek nou fidelité envers Jéhovah? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)

 • Lire Esther 7:1-6.

  Pareil couma Esther, couma beaucoup parmi bann serviteur Bondié zordi zot aussi zot inn manké gagne persecution? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Pierre 2:12)