Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 81: Zot compte lor l’aide Jéhovah

Zistoire 81: Zot compte lor l’aide Jéhovah

APEPRÉ 50,000 dimoune faire sa longue voyage depuis Babylone ziska Jérusalem-la. Mais kan zot arrivé, Jérusalem enn la ville ki en ruine. Personne pa reste la-bas. Bann Israélite bizin ré-construire tou encore enn fois.

Enn parmi bann premier kitsoz ki zot construire c’est enn l’autel. C’est enn place kot zot kapav offert bann zanimo couma sacrifice ou-soit couma bann don pou Jéhovah. Deux-trois mois plitar, bann Israélite commence construire temple. Mais bann l’ennemi ki vive dan bann pays alentour pa envie ki bann Israélite construire temple. Alors, zot essaye faire zot peur pou ki zot arrete travail. A la fin, bann l’ennemi-la faire nouveau le roi Perse passe enn la loi pou ki arrete bann travail construction.

Bann l’année passé, ek asterla sa faire 17 an depuis ki bann Israélite inn retourne depuis Babylone. Jéhovah envoye so prophete Haggaï ek Zekaria pou dire le peuple ré-commence travail construction. Le peuple ena confiance ki Bondié pou aide zot, ek zot obeir bann prophete. Zot ré-commence construire, mem si la loi pa permette zot pou faire li.

Alors, enn officier Perse, Tattenaï, vini ek demann bann Israélite kisannla finn donne zot droit pou construire temple. Zot dire li ki kan zot ti quitte Babylone le roi Cyrus ti dire zot: ‘Allé asterla, al Jérusalem ek ré-construire temple Jéhovah, zot Bondié.’

Tattenaï envoye enn lettre Babylone ek demandé si Cyrus, ki’nn mort asterla, vrai-mem ti dire sa. Bien vite nouveau le roi Perse envoye enn lettre, li dire ki c’est Cyrus ki’nn dire sa. Ek le roi ecrire aussi: ‘Laisse bann Israélite construire sa temple-la pou zot Bondié. Ek mo donne toi l’ordre pou aide zot.’ Dan apepré quatre an fini construire temple, ek bann Israélite bien content.

Beaucoup l’année passé, ek sa faire apepré 48 an depuis ki fini construire temple. Le peuple dan Jérusalem pauvre, la ville ek temple Bondié pa parette joli. Dan Babylone, Ezra, enn israélite, aprann ki bizin faire temple Bondié vinn joli. Eski to koné ki li faire?

Ezra al guette Artaxerxès, le roi Perse, ek sa bon le roi-la donne Ezra enn quantité cadeau pou amenn Jérusalem. Ezra demann bann Israélite ki dan Babylone pou aide li sarié sa bann cadeau-la dan Jérusalem. Apepré 6,000 dimoune dire ki zot pou allé. Zot ena enn quantité l’argent, l’or ek lezot kitsoz ki ena valeur pou sarié avek zot.

Ezra tracassé, parski ena beaucoup mauvais dimoune lor sa la route-la. Zot kapav prend zot l’argent, zot l’or ek touye zot. Alors, Ezra rassemblé le peuple, pareil couma to trouvé lor zimage. Lerla, zot prié Jéhovah pou ki Li protege zot lor sa longue la route ki zot ena pou prend pou retourne Jérusalem-la.

Ezra ek bann dimoune pé prié

Jéhovah vrai-mem protege zot, ek apré quatre mois voyage, zot arrive Jérusalem sans okenn probleme. Eski sa pa montré ki bann ki ena confiance ki Jéhovah pou aide zot, pou vrai-mem gagne so protection?

Ezra chapitre 2 ziska 8.Question

 • Comié dimoune faire sa longue voyage depuis Babylone ziska Jérusalem-la, mais ki zot trouvé kan zot arrivé?
 • Ki bann Israélite commence construire kan zot arrivé, mais ki zot bann l’ennemi faire?
 • Kisannla Haggaï ek Zekaria, ek ki zot dire le peuple?
 • Kifer Tattenaï envoye enn lettre Babylone, ek ki reponse li gagné?
 • Ki Ezra faire kan li aprann concernant l’aide ki bizin pou repare temple Bondié?
 • Ki la priere Ezra pé faire lor sa zimage-la, couma Jéhovah reponn so la priere, ek ki sa enseigne nou?

Bann question en plus

 • Lire Ezra 3:1-13.

  Si nou retrouve nou dan enn region kot pena okenn congregation, ki nou bizin contigne faire? (Ezra 3:3, 6; Actes 17:16, 17; Héb. 13:15)

 • Lire Ezra 4:1-7.

  Ki l’exemple Zorobabel inn laissé pou peuple Jéhovah concernant bann dimoune different religion? (Ex. 34:12; 1 Cor. 15:33; 2 Cor. 6:14-17)

 • Lire Ezra 5:1-5, 17 ek 6:1-22.

  Kifer bann opposant pa ti kapav empeche construction temple? (Ezra 5:5; Is. 54:17)

  Bann ancien dan Israël ti bizin faire face ar bann dimoune ki persecute zot. Couma sa encourage bann ancien zordi pou rod direction Jéhovah kan zot retrouve-zot dan mem situation? (Ezra 6:14; Ps. 32:8; Rom. 8:31; Jacq. 1:5)

 • Lire Ezra 8:21-23, 28-36.

  Avant ki nou faire enn kitsoz, kifer li pou bon ki nou imite l’exemple Ezra? (Ezra 8:23; Ps. 127:1; Prov. 10:22; Jacq. 4:13-15)