Skip to content

Skip to table of contents

5eme Partie: Zot prisonnier dan Babylone ziska ré-range bann muraille Jérusalem

5eme Partie: Zot prisonnier dan Babylone ziska ré-range bann muraille Jérusalem

Pendant ki bann Israélite ti prisonnier dan Babylone, zot la foi ti testé dan different fason. Ti jette Shadrak, Méshak ek Abed-Négo dan enn grand four difé, mais Bondié faire zot sorti vivant. Plitar, apré ki bann Mède ek bann Perse gagne la victoire lor Babylone, ti jette Daniel dan enn la fosse kot ti ena bann lion, mais Bondié ti protege li aussi kan li ti ferme la gueule bann lion.

A la fin, le roi Perse, Cyrus, libere bann Israélite. Zot retourne dan zot pays zis pou zis 70 an apré ki ti amenn zot couma prisonnier dan Babylone. Premier kitsoz ki zot faire kan zot retourne Babylone, c’est construire temple Jéhovah. Mais selman bien vite zot bann l’ennemi faire zot arrete travail. Alors, c’est apepré 22 an apré ki zot inn retourne Jérusalem ki finalement zot termine temple.

Apré, nou aprann ki Ezra retourne Jérusalem pou faire temple vinn pli joli. Sa arrivé apepré 47 an apré ki fini range temple. Lerla, 13 an apré voyage Ezra, Nehémia donne enn coude main pou ré-construire bann muraille Jérusalem. 5eme partie couvert 152 an l’Histoire.

Ezra ek le people pé prié