Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 62: Bann Malheur dan lakaz David

Zistoire 62: Bann Malheur dan lakaz David

APRÉ ki David commence regné dan Jérusalem Jéhovah faire so l’armée gagne beaucoup victoire kont zot bann l’ennemi. Jéhovah ti promette pou donne bann Israélite pays Canaan. Ek asterla avek l’aide Jéhovah, zot finn gagne tou sa bann pays-la.

David enn bon le roi. Li content Jéhovah. Alors enn parmi bann premier kitsoz ki li faire kan li gagne la ville Jérusalem c’est pou amenn l’arche l’alliance Jéhovah dan la ville. Ek li envie construire enn temple pou garde l’arche-la.

Kan David vinn pli vié, li faire enn grand erreur. David koné ki pa bon prend enn kitsoz ki pou enn lot dimoune. Enn tantot, kan li ti lor terrasse so lakaz, kan li guette enba li trouve enn extra joli madame. Li appel Bath-Shéba ek so mari Ouriya, enn soldat.

David tellement envie Bath-Shéba ki li faire amenn li dan so lakaz. So mari inn al laguerre. Apré ki David dormi ar Bath-Shéba, plitar li tombe enceinte. David bien tracassé. Li envoye enn message so chef l’armée, Yoab, ek dire li mette Ouriya devant dan la guerre pou ki li mort. Kan Ouriya mort, David marié avek Bath-Shéba.

Jéhovah bien en colere avek David. Alors Li envoye so serviteur Nathân pou koz ar li concernant so bann peché. Lor sa zimage-la, to kapav trouve Nathân pé koz ar li. David ena beaucoup regret pou seki li’nn faire, ek Jéhovah pa touye li. Mais Jéhovah dire: ‘Parski to’nn faire sa bann mauvais kitsoz-la, to pou gagne beaucoup probleme dan to lakaz.’ Vrai-mem, David pa’nn arrete gagne probleme apré sa!

Nathân corrige David

Pou commencé garson Bath-Shéba mort. Apré sa premier garson David, Amnôn, faire enn maniere ki li retrouve li tousel avek Tamar, so soeur, ek li viole li. Absalom, garson David, tellement en colere ki li touye Amnôn. Plitar, Absalom gagne faveur beaucoup parmi le peuple, ek faire li-mem vinn le roi. Finalement, David gagne la guerre kont Absalom, ek Absalom mort. Vrai-mem David inn gagne enn quantité probleme.

Pendant sa le temps-la, Bath-Shéba gagne enn garson ki appel Salomon. Kan David vinn vié ek malade, so garson Adoniya essaye faire li-mem vinn le roi. Alors, David faire enn pretre ki appel Tsadoq verse de l’huile lor la tête Salomon pou montré ki li pou vinn le roi. Pa trop longtemps apré David mort kan li ena 70 an. Li regné pendant 40 an mais asterla Salomon ki le roi Israël.

2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Rois 1:1-48.Question

 • Avek l’aide Jéhovah, finalement ki arrive pays Canaan?
 • Enn tantot alors ki li lor terrasse so palais, ki arrive David?
 • Kifer Jéhovah bien en colere avek David?
 • Dapré zimage, kisannla Jéhovah envoyé pou koz avek David concernant so bann peché, ek ki sa missié-la dire pou arrive David?
 • Ki probleme David gagné?
 • Apré David, kisannla vinn le roi Israël?

Bann question en plus

 • Lire 2 Samuel 11:1-27.

  Kan nou reste occupé dan service Jéhovah, couma sa protege nou?

  Ki’nn amenn David pou faire peché, ek couma sa li enn l’avertissement pou bann serviteur Jéhovah zordi? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Cor. 10:12; Jacq. 1:14, 15)

 • Lire 2 Samuel 12:1-18.

  Ki leson bann ancien ek bann parent kapav aprann ar fason ki Nathân inn donne David conseil? (2 Sam. 12:1-4; Prov. 12:18; Mat. 13:34)

  Kifer Jéhovah ti agir avek misericorde envers David? (2 Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2 Cor. 7:9, 10)