Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 61: David vinn le roi

Zistoire 61: David vinn le roi

ENCORE enn fois, Saül essaye attrape David. Li prend 3,000 parmi so bann pli bon soldat ek li al rod David. Kan David aprann sa, li envoye bann espion pou koné kot-sa Saül ek so bann soldat pé campé dan la nuit. Apré sa David demann deux parmi so bann zom: ‘Kisannla parmi zot pou al avek moi dan camp Saül?’

David appel le roi Saül

Abishaï reponn: ‘Moi mo pou allé.’ Abishaï c’est li-mem garson Tserouïa, soeur David. Kan Saül ek so bann zom pé dormi, David ek Abishaï rente en douce dan zot camp. Zot prend lance Saül ek so recipient de l’eau, ki pré kot so la tête. Personne pa trouve zot ni tann zot parski zot tou dan enn grand sommeil.

Guette David ek Abishaï asterla. Zot inn allé, ek sans okenn probleme zot inn arrive la-haut lor enn colline. Depuis la-haut David criyé chef l’armée Israël: ‘Abner, kifer to pa pé protege to maitre, le roi? Guetté! Kot so lance ek so recipient de l’eau été?’

Saül levé. Li reconette la voix David, ek li demandé: ‘Toi sa David?’ Eski to trouve Saül ek Abner enba dan sa zimage-la?

David reponn Saül: ‘Oui, mo seigneur le roi.’ Lerla David demann li: ‘Kifer to pé rod trappe moi? Ki mauvais kitsoz mo’nn faire? O mo le roi, guette to lance. Faire enn parmi to bann zom vinn prend li.’

Le roi Saül ek Abner

Saül reconette: ‘Mo’nn mal agir. Mo’nn faire bann betise.’ Apré sa, David allé ek Saül retourne kot li. Mais David reflechi ek li dire en li-mem: ‘Pa zordi pa demain, Saül pou touye moi. Mo bizin sauvé al dan pays bann Philistin.’ Ek c’est seki li faire. David reussi embete bann Philistin ek faire zot croire ki asterla li dan zot coté.

Plitar, bann Philistin al laguerre kont Israël. Dan sa la guerre-la Saül ek Yonathân toulé-deux mort. Sa faire David bien chagrin, ek li ecrire enn joli chanté, kot li dire: ‘Mo bien triste pou toi mo frere Yonathân. Mo ti bien content toi!’

Apré sa, David retourne Israël dan la ville Hébrôn. La, ena enn la guerre entre bann zom ki choisir Ish-Bosheth, garson Saül, couma le roi ek bann zom ki envie David couma zot le roi. Mais finalement, bann zom David gagné. David ena 30 an kan li vinn le roi. Pendant sept an et demi li dirigé couma le roi dan Hébrôn. Certain bann garson ki li finn gagné appel Amnôn, Absalom, ek Adoniya.

Asterla, finn arrive ler pou ki David ek so bann soldat al laguerre pou prend enn joli la ville ki appel Jérusalem. Yoab, enn lot garson Tserouïa, soeur David, prend la tête dan sa la guerre-la. Alors, David recompense Yoab kan li faire li vinn chef so l’armée. Asterla, David commence dirigé couma le roi dan la ville Jérusalem.

1 Samuel 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samuel 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Chroniques 11:1-9.Question

 • Ki David ek Abishaï ti faire kan Saül ti pé dormi dan so camp?
 • Ki bann question David pose Saül?
 • Apré ki li quitte Saül, kot-sa David allé?
 • Ki kitsoz faire David tellement chagrin, ki li ecrire enn joli chanté?
 • Ki l’age David ena kan faire li vinn le roi Hébrôn, ek couma certain parmi so bann garson appelé?
 • Dan ki la ville plitar David regné?

Bann question en plus

 • Lire 1 Samuel 26:1-25.

  Dapré seki David dire dan 1 Samuel 26:11, ki l’attitude nou bizin ena envers l’ordre theocratik? (Ps. 37:7; Rom. 13:2)

  Kan nou faire beaucoup zeffort pou montré enn l’amour fidele mais ki lezot pa montré okenn reconnaissance, couma bann parole ki David inn dire dan 1 Samuel 26:23 aide nou pou garde enn bon l’attitude? (1 Rois 8:32; Ps. 18: 20)

 • Lire 2 Samuel 1:26.

  Zordi, couma bann chretien kapav developpe mem qualité “l’amour profond sakenn pou zot camarade” pareil couma David ek Yonathân? (1 Pierre 4:8; Col. 3:14; 1 Jean 4:12)

 • Lire 2 Samuel 5:1-10.

  Pendant comié l’année David regné, ek couma sa periode le temps-la divisé? (2 Sam. 5:4, 5)

  Ar ki kitsoz associé grandeur David, ek couma sa li enn rappel pou nou azordi? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Cor. 1:31; Phil. 4:13)