Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 58: David ek Goliath

Zistoire 58: David ek Goliath

ENCORE enn fois bann Philistin vinn laguerre ar Israël. Asterla, trois grand frere David forme partie dan l’armée Saül. Alors enn jour Jessé dire David: ‘Prend inpé cereale ek di-pain pou to bann frere. Prend zot nouvelle enn coute.’

Goliath

Kan David arrive kot l’armée été, li galopé ek li al rod so bann frere dan l’endroit kot zot pé laguerre. Goliath, enn geant Philistin, bouffonne bann Israélite. Li faire sa toulé-gramatin ek toulé-soir pendant 40 jour. Li criyé: ‘Choisir enn parmi to bann zom pou laguerre ar moi. Si li gagné ek si li reussi touye moi, nou pou vinn zot esclave. Mais si mo gagné ek mo touye li, zot pou vinn nou esclave. Mo lance zot enn defi pou rod enn kikenn ki kapav laguerre ar moi.’

David demann certain parmi bann soldat: ‘Si enn kikenn touye sa Philistin-la ek tire Israël dan sa la honte-la, ki li pou gagné?’

Soldat-la reponn: ‘Saül pou donne li beaucoup di-bien. Ek li pou donne li so tifi pou marié.’

Mais tou bann Israélite bien peur Goliath parski li tellement haute. Li mesure preské trois metre hauteur, ek li ena enn lot soldat ki sarié so bouclier.

Certain soldat allé ek dire le roi Saül ki David envie laguerre kont Goliath. Mais Saül dire David: ‘To pa pou kapav laguerre kont sa Philistin-la. To encore enn jeune garson ek li toute longue so la vie li ti enn soldat.’ David reponn: ‘Mo finn touye enn l’ours ek enn lion ki ti sarié mouton mo Papa. Ek sa Philistin-la pou vinn enn couma sa bann zanimo-la. Jéhovah pou aide moi.’ Alors Saül dire: ‘Allé, ek ki Jéhovah avek toi.’

David al kot enn ti la riviere ek ramasse cinq roche lisse, ek li mette zot dan so sac. Lerla, li prend so zarme pou lance roche-la ek li al joinde geant-la. Kan Goliath trouve li, li pa’lé croire. Li pensé li pou bien facile pou touye David.

David pé envoye enn roche

Goliath dire: ‘Nek vinn ar moi, ek mo pou donne to lekor bann zoiseau ek bann zanimo pou mangé.’ Mais David dire: ‘To vinn ar moi avek enn l’epée, enn lance ek enn javelot, mais moi mo vinn ar toi avek nom Jéhovah. Zordi, Jéhovah pou faire moi gagné ek mo pou touye toi.’

Apré sa David galope vers Goliath. Li tire enn roche dan so sac, li mette li dan so zarme, ek li lance roche-la avek tou so la force. Roche-la tape direct lor la tête Goliath, ek li tombe sec! Kan bann Philistin trouvé ki zot champion finn tombé, zot tou sauvé. Bann Israélite galope derriere zot ek gagne sa laguerre-la.

1 Samuel 17:1-54.Question

 • Ki defi Goliath lance l’armée israélite?
 • Ki grandeur Goliath été, ek ki recompense le roi Saül promette pou donne sa zom ki touye Goliath-la?
 • Ki David dire kan Saül dire li ki li pa kapav laguerre avek Goliath parski David encore zis enn ti garson?
 • Dan reponse ki li donne Goliath, couma David montré so confiance en Jéhovah?
 • Dapré zimage, ki David servi pou touye Goliath, ek ki arrive bann Philistin apré sa?

Bann question en plus

 • Lire 1 Samuel 17:1-54.

  David pa ti peur nanyin. Ki ti so secret, ek couma nou kapav imite so courage? (1 Sam. 17:37, 45; Éph. 6:10, 11)

  Dan zot bann divertissement, kifer bann chretien bizin evite ena enn l’esprit competition pareil couma Goliath? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  Couma bann parole David montré ki li ti ena la foi ki Bondié ti pou soutenir li? (1 Sam. 17:45-47; 2 Chron. 20:15)

  Au lieu ki li decrire seki ti passé entre Goliath ek David zis couma enn la lutte entre deux partie ki opposé, couma sa recit-la montré ki en realité sa ti enn la guerre entre bann fausse bondié ek vrai Bondié, Jéhovah? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  Couma le reste bann chretien oint imite l’exemple David en seki concerne mette zot confiance en Jéhovah? (1 Sam. 17:37; Jér. 1:17-19; Rév. 12:17