Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 76: Destruction Jérusalem

Zistoire 76: Destruction Jérusalem

SA FAIRE plus ki 10 an depuis ki le roi Neboukadnetsar finn amenn tou bann Israélite ki finn gagne enn bon l’education dan Babylone. Asterla guetté ki pé arrivé! Jérusalem pé brulé, ek pé amenn bann Israélite ki pa’nn mort couma prisonnier dan Babylone.

To rappel, c’est sa-mem ki bann prophete Jéhovah ti dire pou arrivé si le peuple pa change zot bann mauvais maniere. Mais bann Israélite pa’nn ecoute bann prophete, zot finn contigne adore bann fausse bondié dan place zot adore Jéhovah. Alors, le peuple merité ki puni zot. Nou konn sa parski Ézékiel, prophete Bondié, raconte nou bann mauvais kitsoz ki bann Israélite ti pé faire.

Eski to koné kisannla Ézékiel? C’est enn jeune ki le roi Neboukadnetsar ti amenn dan Babylone inn gagne plus ki 10 an, avant ki Jérusalem detruire. Dan mem lepok li ti amenn aussi Daniel ek so trois camarade—Shadrak, Méshak ek Abed-Négo—dan Babylone.

Pendant ki Ézékiel ti encore dan Babylone, Jéhovah ti montré li bann mauvais kitsoz ki ti pé arrivé dan temple Jérusalem. Jéhovah ti faire sa par enn mirak. Ézékiel toujours dan Babylone, mais Jéhovah faire li trouve tou seki pé passé dan temple. Ek seki Ézékiel trouvé, faire li gagne sok.

Jéhovah dire Ézékiel: ‘Guette sa bann kitsoz degoutant ki le peuple pé faire dan temple-la. Guetté couma bann muraille couvert ar bann photo serpent ek lezot zanimo. Ek guetté couma sa bann Israélite-la pé adore zot!’ Ézékiel trouve sa bann kitsoz-la, ek li ecrire seki pé arrivé.

Bann prisonnier pé quitte Jérusalem

Jéhovah demann Ézékiel: ‘To trouvé ki bann chef Israélite pé faire en cachiette?’ Sa aussi Ézékiel kapav trouvé. Ena 70 zom, ek zot tou pé adore bann fausse bondié. Zot pé dire: ‘Jéhovah pa pé trouve nou. Li’nn quitte pays.’

Lerla, Jéhovah montré Ézékiel deux-trois madame kot la porte nord dan temple. Zot pé assizé la-bas ek zot pé adore fausse bondié Tammouz. Ek guette sa bann zom devant l’entré temple Jéhovah-la! Ena apepré 25 ek Ézékiel pé trouve zot. Zot pé prosterne zot dan direction l’est ek zot pé adore soleil!

Jéhovah dire: ‘Sa peuple-la pena okenn respé pou moi. Zot pa zis faire bann mauvais kitsoz mais zot vinn dan mo temple pou faire sa!’ Alors Jéhovah faire sa promesse-la: ‘Zot pou senti la force mo colere. Ek mo pa pou chagrin zot kan zot pou detruire.’

C’est zis apepré trois an apré ki Jéhovah inn montré sa bann kitsoz-la Ézékiel, ki bann Israélite rebellé kont le roi Neboukadnetsar. Alors, li al laguerre kont zot. Apré enn an et demi, bann Babylonien reussi passe a travers enn trou ki zot inn faire dan muraille Jérusalem ek zot brule la ville-la net. La plupart dimoune mort ou-soit amenn zot couma prisonnier dan Babylone.

Kifer Jéhovah inn permette ki enn destruction terrible coumsa arrive bann Israélite? C’est parski zot pa’nn ecoute Jéhovah ek zot pa’nn obeir so bann la loi. Sa montré nou ki quantité li important ki nou touletan ecoute seki Bondié dire.

Dan commencement zis enn ti groupe dimoune ti gagne permission pou reste dan Israël. Le roi Neboukadnetsar mette enn Juif ki appel Guedalia en charge sa bann dimoune-la. Mais certain Israélite touye Guedalia. Asterla, le peuple peur pangar bann Babylonien vini ek detruire zot tou a cause sa mauvais kitsoz ki’nn arrivé-la. Alors, zot force Jérémie pou vinn avek zot, ek zot sauvé zot al dan l’Égypte.

Finalement, nepli ena personne ki reste dan Israël. Pendant 70 an pena personne ki reste la-bas, ek la ville-la reste vide net. Mais Jéhovah faire promesse ki so peuple pou retourne dan pays apré 70 an. Pendant sa le temps-la, ki pé arrive peuple Bondié dan Babylone? Anou guetté.

2 Rois 25:1-26; Jérémie 29:10; Ézékiel 1:1-3; 8:1-18.Question

 • Dapré sa zimage-la, ki pé arrive Jérusalem ek bann Israélite?
 • Kisannla Ézékiel, ek ki bann kitsoz ki Jéhovah montré li faire li gagne sok?
 • Parski bann Israélite pena okenn respé pou Jéhovah, ki promesse Li faire?
 • Ki le roi Neboukadnetsar faire apré ki bann Israélite rebelle kont li?
 • Kifer Jéhovah laisse sa grand destruction-la arrive lor bann Israélite?
 • Couma eski pays Israël reste vide, ek pou comié le temps?

Bann question en plus

 • Lire 2 Rois 25:1-26.

  Kisannla Tsidqiya, ki arrive li, ek couma sa prophetie la Bible-la realisé? (2 Rois 25:5-7; Ézék. 12:13-15)

  Pou Jéhovah kisannla responsable pou tou l’infidelité bann Israélite? (2 Rois 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Chron. 36:14, 17)

 • Lire Ézékiel 8:1-18.

  Couma la chretienté imite bann Israélite apostat ki ti adore soleil? (Ézék. 8:16; Is. 5:20, 21; Jean 3:19-21; 2 Tim. 4:3)