Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 71: Bondié promette ki pou ena enn paradis

Zistoire 71: Bondié promette ki pou ena enn paradis

SA ZIMAGE-LA donne nou enn ti l’idée lor couma paradis ki Bondié ti montré prophete Isaïe ti kapav été. Isaïe ti vive zis inpé le temps apré Yona.

Bann dimoune dan paradis

Paradis vedir “jardin” ou-soit “parc.” Eski sa rappel toi kitsoz ki nou finn deja trouvé dan sa livre-la? Li bien ressemblé joli jardin ki Jéhovah ti faire pou Adam ek Ève, pa vrai?. Mais eski la terre entier pou vinn enn paradis?

Jéhovah ti faire prophete Isaïe ecrire concernant nouveau paradis ki ti pou vini pou peuple Bondié. Li ti dire: ‘Bann loulou ek bann mouton pou vive ensam dan la paix. Bann veau ek bann ti lion pou mange ensam, ek enn ti zenfant pou prend zot soin. Mem enn tibaba pa pou gagne nanyin si li joué pré kot enn serpent ki ena poison.’

Beaucoup pou dire: ‘Jamais sa pou arrivé. Touletan finn ena probleme lor la terre, ek touletan pou ena probleme.’ Mais pense lor la enn ti coup: ki qualité l’endroit Bondié ti donne Adam ek Ève pou resté?

Bondié ti mette Adam ek Ève dan enn paradis. C’est zis parski zot ti desobeir Bondié ki zot finn perdi sa joli l’endroit-la, zot finn commence vinn vié ek zot finn mort. Bondié promette ki Li pou donne bann dimoune ki content Li, mem kitsoz ki Adam ek Ève inn perdi.

Dan nouveau paradis ki pou vini nanyin pa pou faire di-tort ou-soit pou detruire. Pou ena enn la paix parfait. Tou dimoune pou ena enn bon la santé ek pou heureux. Li pou pareil couma seki Bondié ti envie dan commencement. Mais plitar nou pou aprann couma Bondié pou faire sa.

Isaïe 11:6-9; Révélation 21:3, 4.Question

 • Kisannla Isaïe été, dan ki lepok li ti vive, ek ki Jéhovah ti montré li?
 • Ki vedir sa mot “paradis[-la]”, ek ki sa faire toi rappel?
 • Ki Jéhovah dire Isaïe ecrire concernant sa nouveau paradis-la?
 • Kifer Adam ek Ève inn perdi zot joli lakaz?
 • Ki Jéhovah promette pou faire pou bann ki content Li?

Bann question en plus

 • Lire Isaïe 11:6-9.

  Couma Parole Bondié montré la paix ki pou ena entre bann zanimo ek bann dimoune dan le monde nouveau? (Ps. 148:10, 13; Is. 65:25; Ézék. 34:25)

  Couma bann parole ki Isaïe ti dire pé accompli azordi parmi peuple Jéhovah? (Rom. 12:2; Éph. 4:23, 24)

  Kisannla merite pou gagne l’honneur kan bann dimoune change zot personnalité asterla ek dan le monde nouveau? (Is. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Phil. 4:7)

 • Lire Révélation 21:3, 4.

  Couma kan la Bible dire ki Bondié pou reste avek bann dimoune li dan enn sens symbolik ek pa dan enn fason litteral, ki Bondié pou reste lor la terre? (Lév. 26:11, 12; 2 Chron. 6:18; Is. 66:1; Rév. 21:2, 3, 22-24)

  Ki qualité larme ek souffrance pou disparette? (Luc 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Rév. 21:4)