Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 68: Deux garson ressuscité

Zistoire 68: Deux garson ressuscité

SI TO mort, ki to mama pou ressenti si li trouve toi ré-vive? Li pou bien content, pa vrai? Mais eski enn dimoune ki finn mort kapav ré-vive? Eski sa finn deja arrivé?

Guette sa missié-la, sa madame-la ek sa ti garson-la. Sa missié-la c’est li-mem prophete Éliya. Sa madame-la li enn veuve ki reste dan la ville Tsarphath, ek sa garson-la c’est so zenfant. Enn jour garson-la tombe malade. Pli allé li pli malade ziska ki a la fin li mort. Lerla, Éliya dire madame-la: ‘Donne moi garson-la.’

Éliya avek enn veuve ek so garson ki’nn ressuscité

Éliya amenn zenfant mort-la dan enn la chambre la-haut ek faire li allongé lor lili. Éliya prié: ‘O Jéhovah, faire sa garson-la ré-vive.’ Garson-la commence respiré! Apré sa, Éliya retourne li enba ek li dire madame-la: ‘Guetté, to garson vivant!’ Ala kifer mama-la content coumsa.

Ti ena enn lot grand prophete Jéhovah ki ti appel Élisha. Li ti serviteur Éliya. Mais avek le temps Jéhovah servi Élisha aussi pou faire mirak. Enn jour Élisha al dan la ville Shounem, kot enn madame inn bien accueillir li. Plitar, sa madame-la gagne enn ti garson.

Enn gramatin, kan zenfant-la inn grandi, li sorti pou al joinde so papa ki pé travail dan karo. Enn coute garson-la criyé: ‘Mo la tête faire mal!’ Kan amenn li lakaz, li mort. So mama bien triste! Desuite li al rod Élisha.

Kan Élisha arrivé, li al dan la chambre kot zenfant mort-la été. Li prié Jéhovah, ek li allonge lor garson-la. Enn ti moment apré, lekor garson-la vinn chaud, ek li terné sept fois. Vrai-mem so mama bien content kan li rentré ek trouve so garson vivant!

Ena enn quantité dimoune ki’nn mort. Sa finn rann zot bann famille ek zot camarade bien triste. Nou pena pouvoir pou ré-leve enn dimoune mort. Mais Jéhovah Li, Li kapav. Plitar, nou pou aprann couma Jéhovah pou ré-donne la vie plusieurs million dimoune.

1 Rois 17:8-24; 2 Rois 4:8-37.


Question

 • Kisannla sa trois dimoune lor sa zimage-la, ek ki’nn arrive sa ti garson-la?
 • Lor ki kitsoz Éliya prié concernant sa garson-la, ek ki arrivé apré?
 • Couma Éliya so assistant appelé?
 • Kifer appel Élisha dan lakaz sa madame ki reste Shounem-la?
 • Ki Élisha faire, ek ki arrive sa garson ki’nn mort-la?
 • Couma seki Éliya ek Élisha faire montré nou pouvoir ki Jéhovah ena?

Bann question en plus

 • Lire 1 Rois 17:8-24.

  Couma l’obeissance ek la foi Éliya ti testé? (1 Rois 17:9; 19:1-4, 10)

  Kifer la foi sa veuve ki ti reste Tsarphath-la ti extraordinaire? (1 Rois 17:12-16; Luc 4:25, 26)

  Couma seki’nn arrive sa veuve ki reste Tsarphath-la montré ki bann parole ki Jésus inn dire dan Matthieu 10:41, 42 zot vrai? (1 Rois 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Lire 2 Rois 4:8-37.

  Ki leson nou aprann lor l’hospitalité avek sa madame ki reste Shounem-la? (2 Rois 4:8; Luc 6:38; Rom. 12:13; 1 Jean 3:17)

  Dan ki fason nou kapav montré nou bon envers bann serviteur Bondié zordi? (Actes 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Héb. 6:10)