Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 59: David bizin sauvé

Zistoire 59: David bizin sauvé

APRÉ ki David touye Goliath, Abner, chef l’armée Israël, amenn li devant Saül. Saül bien content David. Li faire li vinn chef so l’armée ek li faire li reste dan lakaz le roi.

Plitar, kan l’armée ki ti al laguerre kont bann Philistin retourné, bann madame chanté: ‘Saül inn touye plusieurs millier, mais David inn touye plusieurs dizaine millier.’ Sa faire Saül bien jaloux, parski David pé gagne plus l’honneur ki li. Mais Yonathân garson Saül pa jaloux. Li bien content David, ek David aussi bien content li. Alors, toulé-deux faire promesse ki zot pou reste camarade pou touletan.

Le roi Saül avoy enn lance

David bien konn joué la harpe, ek Saül bien apprecié la musik ki li joué. Mais enn jour jalousie Saül faire li faire enn kitsoz bien pa bon. Pendant ki David pé joué la harpe, Saül prend so lance ek li envoye sa lor David ek li dire: ‘Mo pou couloute David lor muraille!’ Mais David coulé ek lance-la rate li. Plitar, Saül rate David encore enn fois avek so lance. Alors, asterla David koné ki li bizin faire bien attention.

Eski to encore rappel promesse ki Saül ti faire? Li ti dire ki li pou marié so tifi avek sa kikenn ki ti pou touye Goliath-la. A la fin, Saül dire David ki li kapav marié avek so tifi Mikal, mais avant sa, li pou bizin touye 100 Philistin ki ti zot l’ennemi. Reflechi enn coute! En realité, Saül souhaité ki bann Philistin pou touye David. Mais zot pa reussi, ek lerla, Saül marié so tifi avek David.

Enn jour Saül dire Yonathân ek tou so bann serviteur ki li envie touye David. Mais Yonathân dire so papa: ‘Pa faire David di-tort. Jamais li’nn faire toi di-tort. Au contraire, tou seki li’nn faire finn bien aide toi. Li finn mem riské so la vie kan li ti touye Goliath ek kan to ti trouve sa, to-mem to ti content.’

David evite enn lance

Saül ecoute so garson, ek li promette ki li pa pou faire David di-tort. David retourné, ek li ré-servi Saül dan so lakaz pareil couma avant. Mais enn jour, kan David pé joué la musik, encore enn fois Saül envoye so lance lor David. David coulé, ek lance-la tape ar muraille. Sa faire troisieme fois ki sa arrivé! Asterla, David koné ki li bien bizin sauvé!

Sa la nuit-la David retourne kot li. Mais Saül envoye certain so bann zom pou touye li. Mikal koné ki so papa envie faire. Alors, li dire so missié: ‘Si zordi soir-mem to pa sauvé, demain to pou mort.’ Sa la nuit-la Mikal aide David pou saute la fenetre pou li sauvé. Pendant environ sept an David finn bizin cachiette dan enn place apré lot pou ki Saül pa trouve li.

1 Samuel 18:1-30; 19:1-18.Question

 • Kifer Saül jaloux David, mais couma so garson, Yonathân different?
 • Ki arrivé enn jour kan David pé joué la harpe pou Saül?
 • Ki Saül dire David li bizin faire avant ki li donne li so tifi, Mikal, pou marié, ek kifer Saül dire sa?
 • Ki arrivé troisieme fois ki David joué la harpe pou Saül, pareil couma nou trouvé lor zimage?
 • Couma Mikal aide David pou sap so la vie, ek ki David bizin faire pendant sept an?

Bann question en plus

 • Lire 1 Samuel 18:1-30.

  Couma l’amour solide ki Yonathân ti ena pou David ti pou represente l’amour ki ena entre “bann lezot brebis” ek “ti troupeau”? (1 Sam. 18:1; Jean 10:16; Luc 12:32; Zek. 8:23)

  Normalement c’est Yonathân ki ti pou vinn heritier Saül, mais couma 1 Samuel 18:4 montré ki Yonathân ti manifesté enn grand soumission envers sa kikenn ki finn choisir pou vinn le roi-la?

  Couma l’exemple Saül montré ki jalousie kapav amenn vers enn peché grave, ek couma sa li enn l’avertissement pou nou? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jacq. 3:14-16)

 • Lire 1 Samuel 19:1-17.

  Couma Yonathân ti riské so prop la vie kan li ti dire seki nou lire dan 1 Samuel 19:4, 5? (1 Sam. 19:1, 6)