Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 57: Bondié choisir David

Zistoire 57: Bondié choisir David
David sap enn mouton

ESKI to trouvé ki finn arrivé? Sa garson-la inn sap sa ti mouton-la ar enn l’ours. L’ours-la inn vini ek inn prend sa mouton-la pou al mange li. Mais sa garson-la galope derriere zot ek sap sa mouton-la depuis la gueule sa l’ours-la. Ek kan sa l’ours-la dresse kont li, garson-la saisi li ek touye li! Enn lot fois li ti empeche enn lion mange enn mouton. Li ena courage sa garson-la, pa vrai? Eski to koné kisannla sa?

C’est David, kan li ti encore jeune. Li reste dan la ville Bethléhem. So grand-pere appel Obed, garson Ruth ek Boaz. Eski to rappel zot? Ek papa David appel Jessé. David veille bann mouton so papa. David ti né 10 an apré ki Jéhovah ti choisir Saül couma le roi.

Ler arrivé kot Jéhovah dire Samuel: ‘Prend inpé de l’huile special ek al lakaz Jessé dan Bethléhem. Mo finn choisir enn parmi so bann garson pou vinn le roi.’ Kan Samuel trouve Jessé so pli grand garson Éliab, li dire ar li-mem: ‘Surement c’est li-mem ki Jéhovah inn choisir.’ Mais Jéhovah dire li: ‘Pa guette so hauteur ek so l’apparence. Mo pa finn choisir li couma le roi.’

Alors Jessé appel so garson Abinadab ek amenn li devant Samuel. Mais Samuel dire: ‘Non, Jéhovah pa’nn choisir li aussi.’ Apré sa, Jessé amenn so garson Shamma. Samuel dire: ‘Non, Jéhovah pa finn choisir li aussi.’ Jessé amenn sept parmi so bann garson devant Samuel, mais Jéhovah pa choisir okenn parmi zot. Samuel demandé: ‘Sa-mem tou garson to ena?’

Jessé reponn: ‘Ena encore enn dernier. Mais li pa la, li pé veille bann mouton.’ Kan amenn David devant Samuel, Samuel trouvé ki li enn joli garson. Jéhovah dire: ‘C’est li-mem. Verse de l’huile lor li.’ Ek c’est seki Samuel faire. Ler pou arrivé kan David pou vinn le roi Israël.

1 Samuel 17:34, 35; 16:1-13.Question

 • Couma sa garson lor zimage-la appelé, ek couma nou koné ki li ena courage?
 • Kot-sa David resté, ek couma so papa ek so grand-pere appelé?
 • Kifer Jéhovah dire Samuel al Bethléhem, kot Jessé?
 • Ki arrivé kan Jessé amenn so sept garson devant Samuel?
 • Kan faire David vini, ki Jéhovah dire Samuel?

Bann question en plus

 • Lire 1 Samuel 17:34, 35.

  Couma sa bann l’evenement-la montré bien ki David ti compte lor Jéhovah ek ki li ti ena courage? (1 Sam. 17:37)

 • Lire 1 Samuel 16:1-14.

  Couma bann parole Jéhovah ki trouve dan 1 Samuel 16:7 aide nou pou pa faire preference ek evite laisse nou influencé par l’apparence? (Actes 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  Couma l’exemple Saül montré ki kan Jéhovah tire so l’esprit saint lor enn dimoune, enn mauvais l’esprit ou-soit enn mauvais tendance pou faire seki mauvais kapav prend sa place-la? (1 Sam. 16:14; Mat. 12:43-45; Gal. 5:16)