Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 51: Ruth ek Naomi

Zistoire 51: Ruth ek Naomi

DAN la Bible to pou trouve enn livre ki appel Ruth. C’est zistoire enn famille ki ti vive pendant lepok kot ti ena bann juge en Israël. Ruth c’est enn jeune femme ki sorti pays Moab; li pa forme partie peuple Bondié, Israël. Mais kan Ruth aprann lor vrai Bondié, Jéhovah, li bien content Li. Naomi c’est enn femme pli agé ki ti aide Ruth aprann konn Jéhovah.

Naomi enn femme Israélite. Li, so missié ek so deux garson ti al reste dan pays Moab dan lepok kot ti ena tigit mangé dan Israël. Enn jour Naomi so missié mort. Plitar, Naomi so deux garson marié avek deux tifi Moab, zot appel Ruth ek Orpa. Mais apepré 10 an plitar, Naomi so deux garson mort. Pena doute ki Naomi ek sa deux tifi-la ti bien triste! Ki Naomi pou faire asterla?

Enn jour, Naomi decide pou faire enn longue voyage pou retourne dan so pays. Ruth ek Orpa envie reste avek li, alors zot al ensam avek li. Mais apré ki zot inn faire enn bon boute chemin, Naomi guette bann tifi-la ek dire: ‘Retourne kot zot ek al reste avek zot mama.’

Naomi embrasse zot ek dire zot aurevoir. Lerla zot commence ploré, parski zot bien content Naomi. Zot dire: ‘Non! Nou pou al avek toi kot to peuple.’ Mais Naomi reponn: ‘Mo bann tifi, zot bizin retourné. Li pou pli bon si zot reste kot zot.’ Lerla Orpa commence prend chemin pou retourne kot li. Mais Ruth pa allé.

Naomi guette li ek dire: ‘Guetté Orpa inn allé. Toi aussi retourne lakaz avek li.’ Mais Ruth reponn: ‘Pa essaye faire moi quitte toi! Laisse mo vinn avek toi. Kot to allé mo pou allé, ek kot to resté mo pou resté. To peuple pou vinn mo peuple, ek to Bondié pou vinn mo Bondié. Kot to pou mort mo pou mort, ek la-bas mem ki pou enterre moi.’ Kan Ruth dire sa, Naomi nepli essaye faire li retourne kot li.

Finalement, zot arrive Israël ek zot reste la-mem. Desuite Ruth commence travail dan karo, parski ti lepok pou recolté l’orge. Enn zom ki appel Boaz laisse li ramasse l’orge dan so bann karo. Eski to koné kisannla mama Boaz? C’est Rahab, sa madame ki ti reste dan Jéricho-la.

Enn jour Boaz dire Ruth: ‘Mo finn tann tou lor toi, ek couma to finn montré toi bon envers Naomi. Mo koné ki to finn quitte to papa, to mama ek to pays ek couma to finn vinn reste parmi enn peuple ki jamais to ti koné avant. Ki Jéhovah montré Li bon envers toi!’

Ruth reponn: ‘Ou finn montré ou bien bon envers moi. Ou maniere kozé finn encourage moi.’ Boaz bien content Ruth, ek pa finn bizin attann longtemps pou ki zot marié. Sa faire Naomi bien content! Mais Naomi pli content encore kan Ruth ek Boaz gagne zot premier garson, li appel Obed. Plitar, Obed vinn grand-pere David, ek nou pou aprann beaucoup kitsoz lor li apré.

Ruth ek Naomi

Livre la Bible Ruth.Question

 • Couma Naomi finn retrouve li dan pays Moab?
 • Kisannla Ruth ek Orpa?
 • Couma Ruth ek Orpa reponn kan Naomi dire zot retourne kot zot peuple?
 • Kisannla Boaz, ek couma li aide Ruth ek Naomi?
 • Couma zenfant ki Boaz ek Ruth gagné appelé, ek kifer nou bizin rappel li?

Bann question en plus

 • Lire Ruth 1:1-17.

  Dan ki joli fason Ruth exprime enn l’amour fidele envers Naomi? (Ruth 1:16, 17)

  Dan ki sens, l’attitude Ruth decrire bien l’attitude ki “bann lezot brebis” ena envers bann chretien oint ki lor la terre zordi? (Jean 10:16; Zek. 8:23)

 • Lire Ruth 2:1-23.

  Ki joli l’exemple Ruth laissé pou bann jeune soeur zordi? (Ruth 2:17, 18; Prov. 23:22; 31:15)

 • Lire Ruth 3:5-13.

  Ruth ti accepté pou marié avek Boaz au lieu ki li marié avek enn jeune homme. Couma Boaz ti prend sa?

  A travers l’attitude Ruth, ki nou aprann lor l’amour fidele? (Ruth 3:10; 1 Cor. 13:4, 5)

 • Lire Ruth 4:7-17.

  Couma bann frere kapav imite Boaz zordi? (Ruth 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)