Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 50: Deux femme ki ena courage

Zistoire 50: Deux femme ki ena courage

KAN bann Israélite gagne probleme, zot criyé Jéhovah. Jéhovah reponn zot kan Li donne zot bann chef ki ena courage, pou aide zot. La Bible appel sa bann chef-la bann juge. Josué ti premier juge, ek certain juge ki finn vinn apré li ti appel, Othniel, Éhoud ek Shamgar. Mais parmi bann dimoune ki aide Israël ena deux madame ki appel Débora ek Yaël.

Débora pé koz avek Baraq

Débora enn prophetesse. Jéhovah donne li bann l’information lor seki pou arrivé dan l’avenir, ek apré li dire le peuple seki Jéhovah inn dire li. Débora enn juge aussi. Li assize enba enn palmier dan enn l’endroit kot ena bann montagne, ek le peuple vinn guette li pou aide zot reglé zot probleme.

Sa lepok-la Yabîn le roi Canaan. Li ena 900 calesse la guerre. So l’armée tellement fort ki beaucoup bann Israélite inn obligé vinn bann serviteur Yabîn. Chef l’armée le roi Yabîn appel Sisera.

Enn jour Débora faire appel juge Baraq, ek li dire li: ‘Jéhovah inn dire: “Prend 10,000 zom ek dirige zot lor montagne Tabor. La-bas mo pou amenn Sisera vers toi. Ek mo pou faire toi gagne la victoire lor li ek so l’armée.” ’

Baraq dire Débora: ‘Mo pou allé si to vinn ar moi.’ Débora al ensam avek li, mais li dire Baraq: ‘To pa pou gagne l’honneur pou sa victoire-la, parski Jéhovah pou livré Sisera dan la main enn madame.’ Ek c’est seki arrivé.

Baraq desann montagne Tabor pou al joinde bann soldat Sisera. Enn sel coup Jéhovah faire enn inondation, ek beaucoup parmi bann soldat l’ennemi noyé. Mais Sisera desann lor so calesse ek li sauvé.

Baraq, Yaël ek Sisera

Enn tigit le temps apré, Sisera arrive kot la tente Yaël. Yaël invite li endan ek donne di-lait pou boire. Sa faire li gagne sommeil, ek bien vite li dormi. Lerla, Yaël prend enn piké la tente ek li fonce sa dan la tête sa mauvais dimoune-la. Plitar, kan Baraq vini, Yaël montré li Sisera ki finn mort! Alors, couma to trouvé tou seki Débora inn dire inn arrivé vrai-mem.

Finalement, le roi Yabîn aussi mort, ek bann Israélite ré-gagne la paix pou inpé le temps.

Juges 2:14-22; 4:1-24; 5:1-31.Question

 • Ki role bann juge ti ena? Cite nom certain parmi zot.
 • Ki privilege special Débora ti ena, ek ki sa ti impliké?
 • Kan le roi Yabîn ek Sisera, chef so l’armée ti menace pou attak Israël, ki message, ki sorti kot Jéhovah, Débora ti transmette juge Baraq? Ek dapré li, kisannla ki ti bizin gagne merite sa victoire-la?
 • Couma Yaël ti montré ki li ena courage?
 • Ki ti arrivé apré la mort le roi Yabîn?

Bann question en plus

 • Lire Juges 2:14-22.

  Ki bann Israélite ti faire pou ki Jéhovah en colere ar zot, ek ki leson sa aprann nou? (Juges 2:20; Prov. 3:1, 2; Ézék. 18:21-23)

 • Lire Juges 4:1-24.

  Ki leson concernant la foi ek courage bann soeur kapav aprann ar l’exemple Débora ek Yaël? (Juges 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Prov. 31:30; 1 Cor. 16:13)

 • Lire Juges 5:1-31.

  Baraq ek Débora ti chante enn chanté apré ki zot ti gagne la victoire. Dan ki sens, sa li enn la priere en rapport avek la guerre Har-Maguédôn ki bientot pou vini? (Juges 5:3, 31; 1 Chron. 16:8-10; Rév. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)