Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 55: Enn ti garson servi Bondié

Zistoire 55: Enn ti garson servi Bondié

GUETTE sa ti garson-la couma joli. Li appel Samuel. Ek sa zom ki’nn mette so la main lor la tête Samuel-la appel Éli, grand pretre Israël. C’est papa Samuel ki appel Elqana ek so mama Hanna ki pé amenn Samuel kot Éli.

Samuel avek grand pretre Éli

Samuel ena apepré quatre ou cinq an. Mais li pou reste ici dan tabernacle Jéhovah ensam avek Éli ek bann lezot pretre. Kifer Elqana ek Hanna ti donne zot garson ki ti encore bien jeune pou servi Jéhovah dan tabernacle? Anou guetté.

Zis inpé l’année avant, Hanna ti bien triste parski li pa ti kapav gagne enn tibaba ek li ti bien-bien envie gagne enn zenfant. Alors, enn jour kan Hanna ti pé al visite tabernacle Jéhovah, li ti faire sa la priere-la: ‘Ah Jéhovah, pa blié moi! Si to donne moi enn garson, mo promette toi ki mo pou donne toi li pou ki li servi toi toute longue so la vie.’

Jéhovah reponn la priere Hanna, ek deux-trois mois pli tard, li donne naissance Samuel. Hanna bien content so ti garson, ek li commence enseigne li lor Jéhovah kan li encore bien tipti. Li dire so missié: ‘Couma Samuel vinn assez grand ek ki mo pa pou bizin donne li boire encore, mo pou amenn li dan tabernacle pou servi Jéhovah la-bas.’

C’est seki nou trouvé Elqana ek Hanna pé faire dan sa zimage-la. Parski so bann parent ti bien enseigne li, Samuel bien content ki li kapav servi Jéhovah ici dan So la tente. Chaque l’année Hanna ek Elqana vinn dan sa la tente special-la pou adore Jéhovah, ek pou guette zot ti garson. Toulé l’année Hanna amenn enn nouveau linge sans manche ki li’nn faire pou Samuel.

A mesure ki bann l’année passé, Samuel contigne servi dan tabernacle Jéhovah. Jéhovah ek le peuple toulé-deux bien content Samuel. Mais bann garson grand pretre Éli, Ophni ek Phinéas bien mauvais. Zot faire beaucoup mauvais kitsoz, ek zot faire lezot desobeir Jéhovah aussi. Éli ti bizin faire zot arrete servi couma pretre, mais li pa faire li.

Samuel pa laisse okenn mauvais kitsoz ki passé dan tabernacle empeche li arrete servi Jéhovah. Mais parski bien tigit dimoune vrai-mem content Jéhovah, sa faire longtemps depuis ki Jéhovah pa’nn koz avek enn dimoune. Kan Samuel vinn pli grand ala seki arrivé.

Samuel pé bien dormi dan tabernacle kan enn la voix leve li. Li reponn: ‘Ala mo la.’ Ek li levé ek galopé pou al guette Éli ek dire: ‘To’nn appel moi, ala mo la.’

Mais Éli reponn: ‘Mo pa’nn appel toi; ré-al dormi.’ Alors, Samuel ré-al dormi.

Enn deuxieme fois enn la voix appel li: ‘Samuel!’ Alors, Samuel levé ek ré-galope vers Éli. Li dire: ‘To’nn appel moi, ala mo la.’ Mais Éli reponn: ‘Mo garson, mo pa’nn appel toi. Ré-al dormi.’ Alors Samuel ré-al dormi.

Enn troisieme fois enn la voix appel li: ‘Samuel!’ Alors Samuel galope vers Éli. Li dire: ‘Sa fois-la to’nn bizin appel moi, ala mo la.’ Éli koné asterla ki c’est Jéhovah ki pé appel li. Alors li dire Samuel: ‘Ré-al dormi encore enn fois, ek si Li ré-appel toi, to bizin dire: “Kozé Jéhovah, to serviteur pé ecouté.” ’

C’est seki Samuel dire kan Jéhovah ré-appel li. Apré sa, Jéhovah dire Samuel ki Li pou puni Éli ek so bann garson. Plitar, Ophni ek Phinéas mort dan enn la guerre avek bann Philistin, ek kan Éli tann seki finn arrivé, li tombé, so licou cassé ek finalement li mort li aussi. Alors, parole Jéhovah realisé.

Samuel grandi, ek li vinn dernier juge Israël. Kan li vinn vié, le peuple demann li: ‘Choisir enn le roi pou dirige nou.’ Samuel pa envie faire sa, parski c’est Jéhovah ki zot vrai le roi. Mais Jéhovah dire li ecoute le peuple.

1 Samuel 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.Question

 • Couma sa ti garson lor zimage-la appelé, ek kisannla sa bann lezot dimoune-la?
 • Enn jour, ki la priere Hanna faire kan li pé visite tabernacle, ek couma Jéhovah reponn li?
 • Ki l’age Samuel ena kan amenn li dan la tente Jéhovah pou li servi, ek ki so mama faire pou li chaque l’année?
 • Cite nom bann garson Éli. Ek ki qualité dimoune zot été?
 • Couma Jéhovah appel Samuel, ek ki message Li donne li?
 • Ki responsabilité Samuel ena kan li ti vinn grand, ek ki arrivé kan li vinn vié?

Bann question en plus

 • Lire 1 Samuel 1:1-28.

  En seki concerne prend la tête pou vrai l’adoration, ki l’exemple Elqana laisse bann chef famille? (1 Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Phil. 1:10)

  Ki leson nou kapav tiré ar fason ki Hanna ti reglé enn probleme ki ti fatigue li beaucoup? (1 Sam. 1:10, 11; Ps. 55:22; Rom. 12:12)

 • Lire 1 Samuel 2:11-36.

  Dan ki sens Éli ti honore so bann garson plus ki Jéhovah, ek couma sa li enn l’avertissement pou nou? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; Deut. 21:18-21; Mat. 10:36, 37)

 • Lire 1 Samuel 4:16-18.

  Kan bann Israélite ti pé laguerre kont bann Philistin, cite quatre message malheur ki enn zom ti vinn dire Éli. Ek ki l’effet sa ti ena lor li?

 • Lire 1 Samuel 8:4-9.

  Couma Israël ti offense Jéhovah beaucoup, ek couma nou kapav soutenir so Royaume avek fidelité zordi? (1 Sam. 8:5, 7; Jean 17:16; Jacq. 4:4)