Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 40: Moïse tape lor roche

Zistoire 40: Moïse tape lor roche

BANN l’année pé passé—10 an, 20 an, 30 an, 39 an! Ek bann Israélite encore dan desert. Mais pendant tou sa l’année-la Jéhovah prend soin so peuple. Li donne zot la manne pou mangé. La journée Li dirige zot avek enn colonne nuage, ek a-soir avek enn colonne difé. Ek pendant tou sa bann l’année-la zot bann linge pa finn usé ek zot lipié pa finn enflé.

Asterla nou finn arrive premier mois dan 40eme l’année depuis ki bann Israélite inn sorti l’Égypte. Encore enn fois bann Israélite dresse zot camp dan Qadesh. C’est la-mem ki zot ti été apepré 40 an avant kan ti envoye 12 espion dan pays Canaan. Miriam, soeur Moïse, mort dan Qadesh. Pareil couma avant, enn probleme levé.

Le peuple pa pé gagne de l’eau okenn part. Alors zot plaigné ar Moïse: ‘Li ti pou pli bon si nou ti mort. Kifer to finn amenn nou en dehors l’Égypte dan enn l’endroit maudit kot nanyin pa poussé? Pena okenn cereale, ni figue, ni raisin, ni grenade. De l’eau mem pena pou boire.’

Moïse tape lor roche

Kan Moïse ek Aaron al dan tabernacle pou prié, Jéhovah dire Moïse: ‘Rassemblé le peuple. Lerla devant zot tou, koz ar sa roche ki la-bas-la. Pou ena assez de l’eau ki pou sorti pou le peuple ek pou tou zot bann zanimo.’

Alors, Moïse rassemblé le peuple ek dire: ‘Ecouté, zot ki pena okenn confiance dan Bondié! Eski moi ek Aaron nou bizin tire de l’eau dan sa roche-la pou zot?’ Apré sa, Moïse tape roche-la deux fois avek so baton, ek enn quantité de l’eau sorti dan roche-la. Ena assez de l’eau pou le peuple ek bann zanimo boire.

Mais Jéhovah bien en colere avek Moïse ek Aaron. Eski to koné kifer? C’est parski Moïse ek Aaron finn dire ki c’est zot ki pou tire de l’eau dan roche, alors ki c’est Jéhovah ki ti faire sa. Parski Moïse ek Aaron pa finn dire la verité lor la, Jéhovah dire ki Li pou puni zot. Li dire: ‘Zot pa pou amenn mo peuple dan Canaan.’

Plitar, bann Israélite quitte Qadesh. Enn tipé apré, zot arrive kot montagne Hor. La, lor pointe montagne, Aaron mort. Li ena 123 an kan li mort. Bann Israélite bien chagrin, ek a cause sa, pendant 30 jour le peuple ploré pou Aaron. So garson, Éléazar, vinn prochain grand pretre pou nation Israël.

Nombres 20:1-13, 22-29; Deutéronome 29:5.Question

 • Couma Jéhovah ti prend soin bann Israélite kan zot ti dan desert?
 • Kan zot ti pé campé dan Qadesh, a cause ki kitsoz bann Israélite ti plaigné?
 • Couma Jéhovah ti donne so peuple ek zot bann zanimo de l’eau?
 • Lor zimage, kisannla sa zom ki pé pointe lé-doigt lor li-mem-la, ek kifer li pé faire sa?
 • Kifer Jéhovah ti en colere kont Moïse ek Aaron, ek couma Li’nn puni zot?
 • Ki ti arrivé lor mont Hor, ek kisannla ki vinn grand prete Israël?

Bann question en plus

 • Lire Nombres 20:1-13, 22-29 ek Deutéronome 29:5.

  Kan nou trouvé couma Jéhovah ti prend soin bann Israélite dan desert, ki sa aprann nou? (Deut. 29:5; Mat. 6:31; Héb. 13:5; Jacq. 1:17)

  Moïse ek Aaron pa ti sanctifié Jéhovah devant Israël, couma Jéhovah ti considere seki zot ti faire? (Nomb. 20:12; 1 Cor. 10:12; Rév. 4:11)

  Kan nou guette fason ki Moïse ti reagir kan Jéhovah ti discipline li, ki leson nou kapav tiré? (Nomb. 12:3; 20:12, 27, 28; Deut. 32:4; Héb. 12:7-11)