Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 22: Joseph dan prison

Zistoire 22: Joseph dan prison

JOSEPH ena zis 17 an kan amenn li l’Égypte. La-bas, enn missié ki appel Potiphar acheté li. Potiphar travail pou Pharaon, le roi l’Égypte.

Joseph dan prison

Joseph travail dur pou so maitre. Kan Joseph gagne plus l’experience, Potiphar mette li en charge so lakaz. Mais alors, kifer Joseph dan prison? C’est a cause madame Potiphar.

Joseph vinn enn joli garson, a cause sa madame Potiphar envie ki Joseph dormi ar li. Mais Joseph koné ki c’est enn mauvais kitsoz, alors li refusé. Madame Potiphar bien en colere. Kan so mari rente lakaz, li koz menti ar li ek dire li: ‘Joseph ti rod dormi ar moi!’ Potiphar croire so madame. Li bien en colere ar Joseph ek li faire jette li dan prison.

Bien vite chef prison trouvé ki Joseph enn bon dimoune. Alors, li mette li en charge tou bann lezot prisonnier. Plitar, Pharaon en colere kont sa dimoune ki servi li di-vin-la ek kont so boulanger, ek li mette zot dan prison. Enn soir, sakenn faire enn rêve special, mais zot pa comprend zot rêve. Lendemain, Joseph dire zot: ‘Raconte moi zot rêve.’ Zot raconte Joseph zot rêve. Apré sa, avek l’aide Bondié, Joseph explik zot signification zot rêve.

Joseph dire sa missié ki servi Pharaon di-vin-la: ‘Dan trois jour, to pou sorti dan prison, ek to pou ré-commence servi Pharaon di-vin.’ Apré sa Joseph dire li: ‘Kan to sorti, koz lor moi ar Pharaon, ek aide moi pou sorti dan sa place-la.’ Mais ar boulanger-la, Joseph dire: ‘Dan trois jour, Pharaon pou faire coupe to la tête.’

Dan trois jour, tou seki Joseph dire, vrai-mem arrivé. Pharaon faire coupe la tête boulanger-la, mais sa missié ki servi di-vin Pharaon-la, sorti dan prison ek ré-commence servi le roi. Mais selman, li blié Joseph! Li pa dire Pharaon nanyin lor Joseph, ek Joseph reste dan prison.

Genèse 39:1-23; 40:1-23.Question

 • Ki l’age Joseph ti ena kan ti amenn li l’Égypte, ek ki ti arrivé kan li ti arrive la-bas?
 • Couma eski Joseph inn arrive la dan prison?
 • Ki responsabilité Joseph ti gagné dan prison?
 • Dan prison, ki Joseph ti faire pou boulanger ek sa kikenn ki servi Pharaon di-vin-la?
 • Ki arrivé apré ki sa kikenn ki servi di-vin-la ti sorti dan prison?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 39:1-23.

  Avredir pa ti ena okenn la loi ki Bondié ti faire ecrire ki ti condamne l’adultere dan lepok Joseph. Alors ki ti pousse li pou sauvé ek al loin ar femme Potiphar? (Gen. 2:24; 20:3; 39:9)

 • Lire Genèse 40:1-23.

  En deux-trois mot decrire rêve sa kikenn ki servi di-vin-la ek l’explication ki Jéhovah inn donne Joseph. (Gen. 40:9-13)

  Ki rêve boulanger-la ti faire, ek ki so signification? (Gen. 40:16-19)

  Couma eski zordi l’esclave fidele et avisé pé imite l’attitude ki Joseph ti ena? (Gen. 40:8; Ps. 36:9; Jean 17:17; Actes 17:2, 3)

  Couma eski Genèse 40:20 eclaire bann chretien concernant celebration bann l’anniversaire? (Eccl. 7:1; Marc 6:21-28)