Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 15: Lot so madame

Zistoire 15: Lot so madame

LOT ek so famille ti reste ensam avek Abraham dan pays Canaan. Enn jour Abraham ti dire Lot: ‘Pena assez la plaine pou tou nou bann zanimo ici. S’il te plait, anou separe-nou ek sakenn al so coté.’

Lot guette sa l’endroit ki devant-li-la. Li trouve enn joli l’endroit kot ena de l’eau ek bon l’herbe pou so bann zanimo. Sa l’endroit-la appel District Jourdain. Alors, Lot al la-bas avek so famille ek tou so bann zanimo. Finalement, c’est dan la ville Sodome ki zot al resté.

Bann habitant Sodome bien mauvais. Lot, ki enn bon dimoune, soké par zot conduite. Bondié aussi pa content conduite sa bann dimoune-la. Finalement, Bondié envoye deux ange ki averti Lot ki Li pou detruire Sodome ek aussi Gomorrhe, enn lot la ville ki pré, parski zot ti faire seki mauvais.

Bann ange dire Lot: ‘Degazé! Prend to madame ek to deux tifi ek allé!’ Lot ek so famille pé tarde-tardé pou allé, alors, sa deux ange-la trappe zot la main ek tire zot en dehors la ville. Lerla, enn parmi sa ange-la dire zot: ‘Sauvé pou sap zot la vie! Pa guette derriere. Degazé al lor bann colline, pou ki zot pa mort.’

Lot ek so deux tifi obeir ek zot sauvé, zot quitte Sodome. Zot pa arrete okenn place, ek zot pa guette derriere. Mais Lot so madame desobeir. Apré ki zot arrive enn certain distance ar Sodome, li arreté ek li guette derriere. Ki arrivé lerla? Li vinn enn colonne di-sel. Eski to kapav trouve li dan zimage?

Nou kapav aprann enn leson bien important ar sa recit-la. Li montré nou ki Bondié sauve bann dimoune ki obeir Li, mais bann ki pa obeir Li, pou perdi la vie.

Genèse 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luc 17:28-32; 2 Pierre 2:6-8.

Lot pé sauvé depuis Sodome


Question

 • Kifer Abraham ek Lot ti separé?
 • Kifer Lot ti choisir pou al vive dan Sodome?
 • Couma bann dimoune dan Sodome ti été?
 • Ki l’avertissement deux ange ti donne Lot?
 • Kifer Lot so madame ti vinn enn colonne di-sel?
 • Ki leson nou kapav aprann ar seki’nn arrive Lot so madame?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 13:5-13.

  Kan ena pou reglé bann probleme avek enn lot dimoune, ki leson nou kapav aprann ar Abraham? (Gen. 13:8, 9; Rom. 12:10; Phil. 2:3, 4)

 • Lire Genèse 18:20-33.

  Couma eski fason ki Jéhovah inn agir avek Abraham donne nou confiance ki Jéhovah ek Jésus pou juge avek la justice? (Gen. 18:25, 26; Mat. 25:31-33)

 • Lire Genèse 19:1-29.

  Ki sa recit biblik-la aprann nou concernant couma Bondié considere l’homosexualité? (Gen. 19:5, 13; Lév. 20:13)

  Ki difference ena entre fason ki Lot ek Abraham inn reagir ar bann direction ki Bondié inn donne zot, ek ki leson nou aprann? (Gen. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 • Lire Luc 17:28-32.

  Couma eski Lot so madame ti considere bann kitsoz materiel, ek couma sa li enn l’avertissement pou nou? (Luc 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25)

 • Lire 2 Pierre 2:6-8.

  Pareil couma Lot, ki l’attitude nou bizin ena concernant sa mauvais le monde kot nou pé vive-la? (Ézék. 9:4; 1 Jean 2:15-17)