Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 12: La tour Babel

Zistoire 12: La tour Babel

BEAUCOUP l’année ti’nn passé. Bann garson Noé ti gagne beaucoup zenfant. Sa bann zenfant-la ti grandi ek zot aussi zot ti gagne beaucoup zenfant. Avek le temps, ti ena beaucoup dimoune lor la terre.

Enn parmi sa bann dimoune-la ti Nimrod, enn arriere ti-zenfant Noé. Nimrod ti bien mauvais, li ti la chasse ek li ti touye bann zanimo ek bann dimoune toulé-deux. Li ti faire li-mem vinn enn le roi pou domine lor lezot dimoune. Bondié pa ti content li.

Dan sa lepok-la, bann dimoune ti pé koz enn sel langue. Nimrod ti envie faire tou dimoune reste ensam pou li kapav domine lor zot. Eski to koné ki li ti faire? Li ti dire bann dimoune construire enn la ville ek faire enn grand la tour ladan. Dan sa zimage-la, eski to trouve zot pé faire bann blok?

Jéhovah pa ti d’accord ki bann dimoune faire sa construction-la. Bondié ti envie ki bann dimoune al reste dan different l’endroit partout lor la terre. Mais bann dimoune ti dire: ‘Vini! Anou range enn la ville ek enn la tour ki tellement haute ki li pou touche le ciel. Lerla, tou dimoune pou konn nou!’ Sa bann dimoune-la ti envie ki zot, zot gagne la gloire, pa Bondié.

Alors, Bondié ti faire zot arrete construire sa la tour-la. Eski to koné couma Li ti faire sa? Enn sel coute, Li ti faire bann dimoune koz different langue, au lieu enn sel. Lerla, bann travailleur-la ti nepli comprend zot camarade. C’est a cause sa ki zot la ville ti appel Babel ou-soit Babylone, ki vedir “Confusion.”

Bann dimoune ti commence quitte Babel. Bann groupe dimoune ki ti koz mem langue ti al reste ensam dan lezot l’endroit lor la terre.

Genèse 10:1, 8-10; 11:1-9.

Bann dimoune pé range enn grand la tour


Question

 • Kisannla ti Nimrod, ek ki Bondié ti pensé lor li?
 • Dapré sa zimage-la, kifer bann dimoune pé faire bann brik?
 • Kifer Jéhovah pa ti content seki sa bann dimoune-la ti pé construire?
 • Couma eski Bondié inn arrete construction sa la tour-la?
 • Couma ti appel sa la ville-la, ek ki signification sa nom-la?
 • Ki ti arrive bann dimoune apré ki Bondié ti crée enn confusion dan zot langage?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 10:1, 8-10.

  Ki defaut Nimrod ti ena, ek couma sa li enn l’avertissement pou nou? (Prov. 3:31)

 • Lire Genèse 11:1-9.

  Avek ki l’intention ti construire sa la tour-la, ek kifer enn projet coumsa inn tombe dan de l’eau? (Gen. 11:4; Prov. 16:18; Jean 5:44)