Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 32: 10 plaie lor l’Égypte

Zistoire 32: 10 plaie lor l’Égypte

GUETTE sa bann zimage-la. Chaque zimage montré enn plaie ki Jéhovah inn envoye lor l’Égypte. Dan premier zimage to kapav trouve Aaron pé tape la riviere Nil avek so baton. Kan li faire sa, de l’eau la riviere transformé vinn di-sang. Bann poisson mort, ek la riviere commence senti pi.

Plaie lor bann Égyptien

Apré sa, Jéhovah faire bann crapaud sorti dan la riviere Nil. Ena crapaud partout—dan four, dan casserole, lor lili—partout. Kan bann crapaud mort bann Égyptien ramasse zot en tas, ek pays-la senti bien pi.

Apré sa, Aaron tape la terre avek so baton, ek la poussiere transformé vinn bann moustik. Sa bann ti moustik-la piké ek c’est sa-mem troisieme plaie ki vinn lor l’Égypte.

Bann plaie ki vini apré affecté zis bann Égyptien, pa bann Israélite. Quatrieme plaie c’est bann gros-gros mouche ki envolé ek rente dan tou bann lakaz Égyptien. Cinquieme plaie touche bann zanimo. Beaucoup parmi bann boeuf, mouton ek cabri bann Égyptien mort.

Apré sa, Moïse ek Aaron prend inpé lasann ek envoye sa en l’air. Sa ti faire bann dimoune ek bann zanimo gagne bann gros-gros bouton. Sa ti sixieme plaie.

Apré sa, Moïse leve so la main vers le ciel ek Jéhovah envoye zeclair ek la grêle. Sa-mem ti pli mauvais tempete la grêle ki l’Égypte finn koné.

Huitieme plaie c’est enn quantité sauterelle. Ni avant ni apré sa finn ena autant sauterelle. Zot mange tou seki la grêle pa ti detruire.

Neuvieme plaie c’est enn marée-noir. Pendant trois jour enn grand noirté couvert pays, mais bann Israélite zot, zot ena la lumiere kot zot resté.

A la fin, Bondié demann so peuple pou passe inpé di-sang enn jeune cabri ou-soit enn jeune mouton lor zot linteau la porte. Lerla ange Bondié passe lor l’Égypte. Kan sa ange-la trouve di-sang, li pa touye personne dan sa lakaz-la. Mais dan tou lakaz kot li pa trouve di-sang lor linteau la porte, ange Bondié touye tou bann premier né bann dimoune ek bann zanimo. C’est sa-mem 10eme plaie.

Apré sa dernier plaie-la, Pharaon dire bann Israélite allé. Peuple Bondié fini paré pou allé, ek a-soir mem zot commence sorti dan l’Égypte.

Exode chapitre 7 ziska 12.Question

 • Servi bann zimage pou decrire sa trois premier plaie ki Jéhovah ti envoye lor l’Égypte-la.
 • Ki difference ena entre sa trois premier plaie-la ek bann lezot plaie?
 • Ki ti quatrieme, cinquieme, ek sixieme plaie?
 • Decrire septieme, huitieme, ek neuvieme plaie.
 • Ki Jéhovah ti dire bann Israélite faire avant dixieme plaie?
 • Ki ti dixieme plaie, ek ki ti arrivé apré?

Bann question en plus

 • Lire Exode 7:19-8:23.

  Mem si bann pretre ki ti faire magik dan l’Égypte ti kapav faire pareil couma sa deux premier plaie ki Jéhovah ti envoyé-la, ki zot inn obligé reconette apré troisieme plaie? (Ex. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)

  Couma quatrieme plaie montré ki Jéhovah ena capacité pou protege so peuple, ek parski nou konn sa, ki sentiment nou ena alors ki “la grande tribulation” pé kosté? (Ex. 8:22, 23; Rév. 7:13, 14; 2 Chron. 16:9)

 • Lire Exode 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; ek 10:13-15, 21-23.

  Ki deux groupe, Pharaon ek bann pretre ki ti pratik magik, ti representé, ek zordi ki sa deux groupe-la pa pé kapav faire? (Ex. 8:10, 18, 19; 9:14)

  Couma Exode 9:16 aide nou pou comprend kifer Jéhovah inn permette Satan existé ziska asterla? (Rom. 9:21, 22)

 • Lire Exode 12:21-32.

  Couma la Pâque inn amenn delivrance pou beaucoup, ek ki kitsoz li ti pé annoncé? (Ex. 12:21-23; Jean 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Cor. 5:7)