Skip to content

Skip to table of contents

Zistoire 30: Enn ti pié ki pé prend difé

Zistoire 30: Enn ti pié ki pé prend difé

MOÏSE inn faire enn longue boute chemin pou arrive ziska montagne Horeb pou ki so bann mouton gagne l’herbe. La li trouve enn ti pié ki pé prend difé, mais ki pa pé brulé!

Moïse devant enn ti pié ki pé prend difé

Surement Moïse ti pé pense sa: ‘Bien drole sa. Laisse mo al pli pré pou mo trouve pli bien.’ Kan li kosté, enn la voix sorti dan sa ti pié-la ek dire li: ‘Pa kosté pli pré. Tire to sandalette, parski to pé deboute lor enn la terre sacré.’ C’est Bondié ki pé kozé par moyen enn ange, alors Moïse cachiette so figure.

Lerla Bondié dire: ‘Mo finn trouve mo peuple pé souffert dan l’Égypte. Alors, mo pou delivré zot, ek c’est toi ki mo’nn choisir pou tire zot dan l’Égypte.’ Jéhovah pé al faire so peuple rente dan enn joli pays ki appel Canaan.

Mais Moïse dire: ‘Mo enn nanyin ditou moi. Couma mo pou kapav faire sa? Mais faire coumadir mo allé. Bann Israélite pou dire moi: “Kisannla inn envoye toi?” Lerla ki mo pou dire zot?’

Bondié reponn li: ‘Ala seki to bizin dire: “JÉHOVAH Bondié Abraham, Bondié Isaac ek Bondié Jacob finn envoye moi vers zot.” ’ Ek Jéhovah ajouté: ‘Sa-mem mo nom pou touletan.’

Moïse dire Li: ‘Mais supposé ki zot pa croire moi kan mo dire zot ki c’est toi ki finn envoye moi.’

Bondié demann li: ‘Ki ena dan to la main?’

Moïse reponn: ‘Enn baton.’

Bondié dire li: ‘Jette li enba.’ Ek kan Moïse faire sa, baton-la vinn enn serpent. Apré sa Jéhovah montré Moïse enn lot mirak. Li dire li: ‘Mette to la main endan to robe.’ Moïse mette so la main dan so robe ek kan li tire so la main, so la main blanc couma la farine! Coumadir so la main ti’nn gagne la lepre. Apré sa Jéhovah donne Moïse pouvoir pou faire enn troisieme mirak. Finalement Li dire: ‘Kan to pou faire sa bann mirak-la bann Israélite pou croire ki mo finn envoye toi.’

Apré sa Moïse retourne lakaz ek dire Yithro: ‘S’il te plait laisse mo retourne l’Égypte kot mo bann famille, pou guetté couma zot été.’ Alors, Yithro dire Moïse aurevoir, ek lerla Moïse commence so voyage pou retourne l’Égypte.

Exode 3:1-22; 4:1-20.Question

 • Ki nom sa montagne lor sa zimage-la?
 • Decrire ki kitsoz extraordinaire Moïse ti trouvé kan li ti al lor sa montagne-la avek so bann mouton.
 • Enn la voix ti sorti dan sa ti pié-la, ki sa la voix-la ti dire, ek kisannla so la voix sa?
 • Couma Moïse ti reponn kan Bondié ti dire li ki c’est li ki ti pou delivré peuple Bondié depuis l’Égypte?
 • Ki Bondié ti demann Moïse dire, si le peuple ti demann li kisannla ti envoye li?
 • Couma Moïse ti pou reussi prouvé ki c’est Bondié ki’nn envoye li?

Bann question en plus

 • Lire Exode 3:1-22.

  Couma seki ti arrive Moïse donne nou confiance ki Jéhovah pou soutenir nou, mem si nou pensé nou pa assez qualifié pou prend bann responsabilité theocratik? (Ex. 3:11, 13; 2 Cor. 3:5, 6)

 • Lire Exode 4:1-20.

  Couma Moïse so l’attitude inn changé pendant sa 40 an ki li’nn reste Madiân-la, ek ki leson bann ki envie gagne bann responsabilité dan congregation kapav aprann ar sa? (Ex. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  Mem si Jéhovah discipline nou a travers so l’organisation, ki l’assurance l’exemple Moïse donne nou? (Ex. 4:12-14; Ps. 103:14; Héb. 12:4-11)