GUETTÉ couma sa garson ki nou trouvé lor sa zimage-la parette triste ek desesperé. Li-mem Joseph. So bann frere fek vann li ar sa bann marchand ki pé al l’Égypte-la. La-bas, Joseph pou vinn enn esclave. Kifer so bann demi-frere ti faire sa mauvais kitsoz-la? C’est parski zot jaloux Joseph.

Bann frere Joseph finn vann li

Jacob bien-bien content Joseph, a cause sa, li faire enn joli longue linge pou li. Kan so 10 frere trouvé ki quantité Jacob content Joseph, zot commence jaloux ek ena beaucoup la haine pou Joseph. Mais ena aussi enn lot raison kifer zot ena la haine pou li.

Joseph ti faire deux rêve. Dan toulé-deux rêve, so bann frere ti tombe agenou devant li. Kan Joseph ti raconte sa so bann frere, zot ti plus detesté li encore.

Enn jour, kan bann grand frere Joseph pé prend soin bann mouton zot papa, Jacob demann Joseph pou al guette zot ek pou prend zot nouvelle. Kan zot trouve Joseph pé vini, certain parmi zot dire: ‘Anou touye li!’ Mais Ruben, zot pli grand frere, dire: ‘Non, pa faire sa!’ Alors, au lieu ki zot touye li, zot trap li ek jette li dan enn puit ki ti’nn sec. Apré sa, zot assizé pou decidé seki zot pou faire ar li.

Zis dan sa ler-la, enn caravane Yishmaélite pé passé. Juda dire so bann demi-frere: ‘Anou vann li ar bann Yishmaélite.’ C’est seki zot faire. Zot vann Joseph pou 20 piece l’argent. Seki zot ti faire ti vrai-mem enn mauvais kitsoz ek zot pa ti ena pitié, pa vrai?

Ki sa bann frere-la pou al dire zot papa? Zot touye enn bouc, ek zot trempe linge Joseph deux-trois fois dan di-sang bouc-la. Apré sa, zot prend linge Joseph, zot retourne lakaz, ek zot dire zot papa: ‘Nou finn trouve sa. Guette enn coup si pa linge Joseph sa.’

Jacob reconette linge Joseph. Li criyé: ‘Surement enn zanimo sauvage finn touye li.’ C’est sa-mem ki bann frere Joseph envie zot papa croire. Jacob extra chagrin. Li ploré pendant plusieurs jour. Mais Joseph pa’nn mort. Anou guetté ki arrive li dan l’Égypte.

Genèse 37:1-35.Question

 • Kifer bann frere Joseph ti jaloux li, ek ki zot ti faire?
 • Ki bann frere Joseph ti pé envie faire avek li, mais ki Ruben ti dire?
 • Ki ti arrivé kan bann marchand yishmaélite ti pé passé?
 • Ki bann frere Joseph ti faire pou ki zot papa croire ki Joseph ti’nn mort?

Bann question en plus

 • Lire Genèse 37:1-35.

  Couma bann chretien kapav imite l’exemple Joseph kan zot faire koné ki kikenn dan congregation inn faire peché? (Gen. 37:2; Lév. 5:1; 1 Cor. 1:11)

  Ki ti amenn bann frere Joseph pou trahir li? (Gen. 37:11, 18; Prov. 27:4; Jacq. 3:14-16)

  Ki kitsoz normal Jacob ti faire pou montré so grand chagrin? (Gen. 37:35)